Konferencje

Podsumowanie XVII Konferencji IDM - RAPORT PwC Wyzwania rozwojowe a otoczenie regulacyjne i sytuacja rynkowa firm inwestycyjnych w Polsce.

 

Firma doradcza PwC we współpracy z Izbą Domów Maklerskich przygotowała raport Wyzwania rozwojowe a otoczenie regulacyjne i sytuacja rynkowa firm inwestycyjnych w Polsce. Publikacja zawiera wnioski i postulaty branży prezentowane podczas XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

Rynek kapitałowy jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju innowacyjnej gospodarki. Wspiera najbardziej dynamiczne polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, dostarczając im finansowanie na inwestycje w nowoczesne przedsięwzięcia i pomaga w budowie firm o dużej skali, zdolnych do konkurowania na rynkach międzynarodowych, dostarczając środków na przejęcia.

Dziś, rynek kapitałowy wymaga pilnych działań w celu zwiększenia jego roli w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Potrzebne są m.in. regulacje dla tworzenia krajowych źródeł kapitału. Do tego konieczne jest m.in. wdrożenie reform wspierających budowanie długoterminowych oszczędności emerytalnych Polaków – w tym planowane przekazanie 75% funduszy z OFE na IKZE oraz budowa Pracowniczych Programów Kapitałowych. Konieczne jest też stworzenie lepszych warunków rozwojowych dla krajowych domów i biur maklerskich, które wspierają polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału a polskich i zagranicznych inwestorów w ich decyzjach inwestycyjnych. Szczególnie ważne jest  obniżenie kosztów regulacyjnych tak by ograniczyć koszty ich działalności proporcjonalnie do skali ich operacji a także, niezależnie, zmniejszenie opłat na rzecz infrastruktury/kosztów transakcyjnych, które mają wpływ na płynność rynku, będącą sumaryczną miarą konkurencyjności rynku.

Mając na względzie założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakładające m.in. oparcie wzrostu gospodarczego na wiedzy i innowacjach, przy zwiększonym udziale kapitału krajowego, środowisko domów maklerskich oczekuje przyśpieszenia prac nad opracowaniem strategii dla rynku kapitałowego. 

            POBIERZ RAPORT

Raport okladka 

XVIII Konferencja Izby Domów Maklerskich startuje za

Biuletyn IDM

Biuletyn okladka nr 14

Członkowie Izby

 • Polski DM 1

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • db sec

 • DM BZWBK

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • raiffazen

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • gielda-energii

 • gpwww

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • zmid