Szkolenia

Letnia Szkoła Ryzyka Akademii Compliance i Izby Domów Maklerskich

Izba Domów Maklerski wraz z Akademią Compliance organizują Letnią Szkołę Ryzyka czyli cykl warsztatów dla członków zarządu, rad nadzorczych, komitetów audytu i ryzyka, audytorów, compliance officerów oraz specjalistów zarządzania ryzykiem nakierowany na uzyskanie wiedzy w zakresie wymogów i praktyki zarządzania ryzykiem w domu/biurze maklerskim. 

 

Udział w warsztatach ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników m.in. z zakresu: ryzyk identyfikowanych w domach maklerskich, wymagań nadzorczych w zakresie zarządzania tymi ryzykami, tworzenia i zmian systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o wymagania nadzorcze (CRR/CRDIV, BION) oraz standardy rynkowe w tym zakresie.

 

Wykładowcy Letniej Szkoły Ryzyka Akademii Compliance 

 

Magdalena Dyduch - posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i adekwatnością kapitałową. Pracę zawodową rozpoczynała w PKO BP SA, gdzie m.in. odpowiadała za wdrożenie procesu ICAAP oraz metod pomiaru kapitału wewnętrznego. W latach 2009-2015 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i Adekwatności w BOŚ SA, odpowiadając m.in. za metody oceny ryzyka kredytowego, zarządzanie adekwatnością kapitałową (razem ze sprawozdawczością COREP) Banku i Grupy Kapitałowej oraz proces ICAAP. Odpowiadała za wdrożenie w 2014r. CRR/CRDIV w Banku i Grupie Kapitałowej. Jest członkiem Rady Ekspertów WIB, należy do PRMIA. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem i kapitałem (m.in. jest wykładowcą na Studium Kontrolingu Bankowego, prowadzonym przez WIB).

 

Justyna Czekaj – radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w komórkach nadzoru wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz audycie wewnętrznym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: compliance w działalności firm inwestycyjnych, TFI. Założycielka Akademii Compliance.

Informacje o programie

 

 Poziom I

Podstawowy

 

I warsztaty: Wstęp do ryzyka

 

Warsztat dla członków zarządów, rad nadzorczych, komitetów audytu, audytorów i compliance officerów nakierowany na podstawowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem w domu/biurze maklerskim. 

Program warsztatu jest dostosowany dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z zarządzaniem ryzykiem lub usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

    

Poziom II

Średniozaawansowany

 

II warsztaty: Zarządzanie ryzykiem

 

Warsztat skierowany do pracowników zajmującychsię na co dzień analizą ryzyka oraz osób pragnących zasięgnąć dodatkowych informacji i zdobyć nowe umiejętności w tym przedmiocie, w szczególności do osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów w ramach oceny nadzorczej BION. 

    

Poziom III
Zaawansowany

III warsztaty: Zarządzanie ryzykiem dla managerów ds. ryzyka.

Warsztat skierowany do pracowników zajmującychsię analizą ryzyka, osób nadzorujących pracowników ryzyka oraz dla osób, które po odbyciu poprzednich warsztatów mają zamiar kontynuować zdobywanie wiedzy w tym zakresie.

 

Potwierdzenia udziału
Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w warsztatach z danego poziomu.

 

Egzamin oraz certyfikat
Niezależnie od potwierdzeń udziału, uczestnicy biorący udział we wszystkich trzech sesjach szkoleniowych będą mogli  przystąpić do egzaminu sprawdzającego zdobytą podczas warsztatów wiedzę. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat Akademii Compliance potwierdzający zapoznanie z materiałami prezentowanymi podczas warsztatów i profesjonalne przygotowanie do zagadnienia zarządzania ryzykiem.
Zarówno przystąpienie do egzaminu, jak i uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne dla słuchaczy uczestniczących w trzech modułach.

 

Forma warsztatów

W ramach warsztatów przewidujemy ćwiczenia na przykładowych danych w programie Excel.
Każdy uczestnik otrzyma dodatkowe materiały dotyczące zagadnień omawianych podczas szkoleniado samodzielnej analizy.

 

Program I warsztatu Letniej Szkoły Ryzyka w dniu 19 lipca 2016r.

 

Wstęp do ryzyka – warsztat dla audytorów i compliance officerów nakierowany na podstawowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem w domu/biurze maklerskim.
Program warsztatu jest dostosowany dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawami zarządzania ryzykiem lub usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą znali ryzyka identyfikowane w domach maklerskich, rozumieli wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania tymi ryzykami oraz nabędą wiedzę dotyczącą konstrukcji systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem, oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o wymagania nadzorcze (CRR/CRDIV, BION), jak też standardy rynkowe w tym zakresie.

Uczestnicy otrzymają m.in. przykładowe kryteria pomagające identyfikować występowanie ryzyk w domu maklerskim. Warsztaty pozwolą zrozumieć połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami systemu zarządzania ryzykiem.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

 

Rejestracja: 9:00-9:30

 

1. Dom maklerski –  miejsce w przestrzeni instytucji finansowych, nadzorowanych przez KNF i objętych wymaganiami CRR/CRD IV

2. Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie domów maklerskich:

a)    regulacyjne  (omówienie podstawowych regulacji dot. działania DM oraz ich zmian w ostatnich latach)

b)    ekonomiczne – jak kryzys finansowy 2008r. przełożył się na wymagania ujęte w m.in. w CRR/CRD IV 

 

Przerwa kawowa: 11:15-11:30

 

3. Zarządzanie ryzykiem i kapitałem – podstawowe definicje (omówienie zasad wyliczania wymogów kapitałowych oraz procesu ICAAP)

 

4. Ryzyka w działalności domu maklerskiego  (w oparciu o szczegółową listę ryzyk wskazaną w metodyce BION oraz praktykę rynkową):

a)    Ryzyka uwzględniane w wyliczeniu kapitału regulacyjnego (m.in. ryzyko rynkowe, kredytowe i operacyjne),

b)    Ryzyko koncentracji, jako szczególna podgrupa ryzyka kredytowego,

c)     Ryzyko płynności,

d)    Ryzyko modeli,

e)    Ryzyko biznesowe,

f)     Ryzyko strategiczne,

g)    Ryzyko reputacji,

h)    Ryzyko kapitałowe,

i)      Ryzyko zarządzania,

j)     Ryzyko nadmiernej dźwigni,

k)    Ryzyko makroekonomiczne.

 

Lunch: 14:00-14:30

 

5. Zarządzanie ryzykami:

a)     Pojęcia: fundusze własne/kapitał wewnętrzny/ekspozycja na ryzyko/filary I i II oraz zależności między nimi versus współczynniki kapitałowe,

b)     Polityka zarządzania ryzykiem i kapitałem,

c)      Identyfikacja Ryzyka,

d)     Pomiar ryzyka i kapitału – podstawy,

e)     Raportowanie ryzyka i kapitału (w tym potencjalne trudności w raportowaniu, najczęstsze błędy),

f)   Ocena nadzorcza (SREP/BION).

 

Terminy

Poziom początkujący – 19 lipca 2016 r.

Poziom średniozaawansowany – czwarty tydzień lipca 2016 r.

Poziom zaawansowany – sierpień/wrzesień 2016 r.

Konkretne daty podane zostaną w późniejszym terminie.

Czas trwania każdego z warsztatów to 6 godzin szkoleniowych.  

 

Warunki płatności wynagrodzenia

Wynagrodzenie za udział w jednej sesji szkoleniowej (jeden dzień szkoleniowy) jest płatne przed odbyciem warsztatu na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym i wynosi:

 • 800 zł netto za każdą pierwszą osobę z podmiotu będącego członkiem IDM i 600 zł netto za każdego kolejnego uczestnika tego podmiotu,
 • 900 zł netto za pierwszą osobę z podmiotu niebędącego członkiem IDM i 800 zł za każdego kolejnego uczestnika z podmiotu.

Wszyscy uczestnicy wcześniejszych szkoleń organizowanych przez Akademię Compliance otrzymają atrakcyjne zniżki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 15 lipca br.

We wszelkich sprawach związanych z płatnościami prosimy o kontakt z Akademią Compliance tel. 22 241 42 45 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

MS Word Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

 

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe