Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać na stronie: http://mistrzostwapolskirk.pl/

a także:

Dokonać opłaty startowej w wysokości:

  • 100 + VAT 23% (123 zł) – do dnia 18 lutego (środa) 2015 r.
  • 200 + VAT 23% (246 zł) – od 19 lutego 2015 r. do 3 marca 2015r.

Przelewem bankowym do dnia 3 marca 2015 r. włącznie na numer rachunku bankowego Partnera Technicznego Zawodów: Tatra Holding Alior Bank 26 2490 0005 0000 45206766 0834 Przelew tytułem „Opłata startowa na Mistrzostwa Polski RK”

Program XX Konferencji IDM

Okladka

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Patronat Medialny

Partner Instytucjonalny