Centrum Prasowe

Świadczenie przez FI usług doradztwa inwestycyjnego

 

W związku ze Stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego, Izba podjęła działania zmierzające do uzyskania od KNF konkretnego stanowiska, jasno określającego które działania firm inwestycyjnych można uznać za usługę doradztwa.

W tym celu Izba przesłała w dniu 16 sierpnia 2012r pismo do Urzędu KNF zawierające konkretne przykłady sytuacji związanych ze świadczeniem usług maklerskich z prośbą o interpretację czy są one w ocenie KNF doradztwem inwestycyjnym i jeśli tak to dlaczego.

W dniu 11 stycznia 2013 roku Izba po raz kolejny przedstawiła swoje stanowisko w sprawie doradztwa inwestycyjnego do KNF.

W dniu 31 lipca br. Izba Domów Maklerskich otrzymała odpowiedź z Komisji Nadzoru Finansowego na kwestie dot. świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego.

 

Pobierz:

Pismo IDM do KNF z dnia 16 sierpnia 2012r.

Pismo IDM do KNF z dnia 11 stycznia 2013r.

Odpowiedź KNF na pisma IDM z dnia 29 lipca 2013r.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe