Centrum Prasowe

Izba Domów Maklerskich z nowym członkiem zarządu

Od października br. do Zarządu Izby Domów Maklerskich dołączy Piotr Sobków. Nowy członek zarządu będzie odpowiedzialny za obszar współpracy z organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego, w tym w szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów w zakresie opiniowania i wdrażania nowych regulacji. Decyzja o powiększeniu Zarządu wynika z potrzeby rozwoju obszarów działania Izby i rozbudowy usług dla członków. Piotr Sobków ma ponad 10-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym w obszarze nadzorczym i regulacji prawnych.

W ramach rozwoju Izby Domów Maklerskich, powiększania skali i zakresu jej działania rozbudowujemy nasz zespół o kolejnych wybitnych specjalistów rynku kapitałowego. Jestem przekonany, że nowy członek zarządu będzie rozwijał kompetencje Izby w obszarze doradztwa regulacyjnego dla instytucji rządowych i wniesie dużą wartość dla naszych członków, powiedział Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich. 

W dniu 1 sierpnia 2013 roku Rada Domów Maklerskich podjęła uchwałę Nr 5/II w sprawie powołania Piotra Sobków na stanowisko Członka Zarządu Izby Domów Maklerskich. Kadencja nowego członka trwa do momentu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM w 2014 roku.

Piotr Sobków będzie pełnił funkcję Członka Zarządu IDM od dnia 1 października 2013 roku i będzie odpowiedzialny za obszar współpracy z organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego, w tym w szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów z zakresie opiniowania i wdrażania nowych regulacji. Piotr Sobków jest związany z rynkiem kapitałowym od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. W latach 1995-1997 pracował jako Inspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako Inspektor Nadzoru i Dyrektor Middle Office w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Inspektora Nadzoru i Członka Komitetu Inwestycyjnego w PKO/Handlowy PTE S.A. W latach 2006-2010 pracował w Erste Securities Polska S.A. jako Inspektor Nadzoru, Compliance Officer, Risk Manager, pełnił też funkcję Prokurenta. Od listopada 2010 roku do lipca 2013 roku związany z Grupą OPERA, jako Dyrektor Departamentów Nadzoru -Inspektor Nadzoru w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy SKA oraz OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Pan Piotr Sobków jest absolwentem Wyższej Szkoły Komunikacji i Łączności w Żylinie (Słowacja) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1782.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe