Centrum Prasowe

Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego

W dniu 24 stycznia w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego, któremu przewodniczył Pan Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk.

Podczas spotkania następujący uczestnicy: Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Rada Banków Depozytariuszy, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, zgłosili propozycje obszarów, które powinny zostać uwzględnione w „Strategii promującej rozwój rynku kapitałowego w Polsce”. Propozycje Izby Domów Maklerskich umieściliśmy na naszej stronie internetowej.

Ustalono, że posiedzenia Rady będą się obywać co miesiąc, a celem jest stworzenie w ciągu najbliższego roku ww. Strategii.

Strategia ma uwzględniać następujące obszary:

 1.  Infrastruktura rynku – odpowiedzialni: NBP i Ministerstwo Skarbu Państwa.
 2. Podatki i usuwanie barier regulacyjnych (przepisy, przegląd, sprawozdawczość finansowa) – Ministerstwo Finansów.
 3. Długoterminowe instrumenty dłużne (w tym sprawa jednolitej licencji bankowej) – KNF.
 4. Koszty funkcjonowania rynku (w tym m. in. koszty nadzoru) – KNF, GPW, KDPW i IDM.
 5. Bezpieczeństwo i transparentność rynku – KNF.
 6. Długoterminowe oszczędzanie – Ministerstwo Skarbu Państwa.
 7. Outsourcing usług finansowych – KNF, GPW i Ministerstwo Finansów.
 8. Zachęty dla emitentów – GPW i Ministerstwo Skarbu Państwa.

Pobierz: Propozycje Izby do zarysu rządowej Strategii promującej rozwój rynku kapitałowego.


Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe