Centrum Prasowe

Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego

W dniu 7 marca 2014r. Pan Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, powołał Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego, którego zadaniem będzie identyfikacja mechanizmów umożliwiających miarodajne porównanie kosztów inwestycji w różnych segmentach rynku oraz analiza możliwości racjonalizacji kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Izba Domów Maklerskich została wskazana jako jedna z instytucji wiodących w tym Zespole. Zespół rozpoczął swoją prace jeszcze przed oficjalnym jego powołaniem, zajmując się kosztami funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Zobacz: Pismo MF powołujące Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowegoCzłonkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe