Centrum Prasowe

STANDARD IDM W ZAKRESIE KALKULACJI TZW. „ZNACZĄCEJ WARTOŚCI” TRANSAKCJI NA RYNKU FOREX.

Inwestorzy detaliczni pozytywnie oceniają wpływ krajowej interwencji na rynek CFD

IDM WPROWADZA JEDNOLITY STANDARD WERYFIKACJI KLIENTA DOŚWIADCZONEGO NA RYNKU CFD

PISMO IDM DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO – Pogarszająca się rentowność́ domów maklerskich czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego i realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

ZWZ IDM podsumowało działalność Izby w 2018 roku – informacja prasowa

BIULETYN IDM - Gość wydania: prof. Andrzej Szumański Wiceprezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Temat Wydania: Polityka wynagrodzeń w domach maklerskich

Standard struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy

IDM Partnerem Instytucjonalnym IX Europejskiego Kongresu Finansowego, 3-5.06.2019r. Sopot

STANOWISKO IDM DO STRATEGII ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

Biuletyn IDM - Gość wydania: dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW Przewodniczący KNF , Temat Wydania: O potrzebie utworzenia w Polsce wyspecjalizowanego sądu powszechnego dla rynku kapitałowego oraz Zmiany w przepisach podatkowych – nowe wyzwania dla firm