Centrum Prasowe

Komentarz IDM do stanowiska GPW w sprawie analizy o opłatach

Konferencja Konkurencyjność polskiego rynku

Uchwała Rady Domów Maklerskich

Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu

Uchwała programowa Walnego Zgromadzenia Izby Domów Maklerskich

Oświadczenie IDM i RBD w sprawie składu Rady Nadzorczej KDPW

Wystąpienie Izby do Prezydenta RP

Reprezentacja Członków Izby w Radzie Giełdy

Konferencja Programowa IDM 4-6 marca 2011r.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe