Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. harmonogramu sesji giełdowej

Zarząd Izby Domów Maklerskich przekazał w dniu dzisiejszym do Zarządu GPW stanowisko dotyczące czasu trwania sesji na giełdzie.

W poniższym piśmie Zarząd Izby podtrzymuje stanowisko Członków Giełdy z 6 grudnia 2012 roku (stanowisko członków giełdy podpisane przez 26 instytucji finansowych, domów i biur maklerskich), uznając jako najbardziej pożądany scenariusz przywrócenie pierwotnego harmonogramu sesji (9-16:30).

Podkreśliliśmy również, że decyzja Zarządu Giełdy z 2010 roku dotycząca wydłużenia sesji została podjęta jednostronnie przez Zarząd Giełdy przy sprzeciwie całego środowiska rynku kapitałowego. Również w czasie ostatnich 3 lat dyskusji na temat długości sesji na parkiecie w Warszawie, wielokrotnie podkreślaliśmy potrzebę przywrócenia pierwotnych godzin sesji.

Pobierz: Stanowisko dot. harmonogramu sesji giełdowej.

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe