Stanowiska IDM

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

W dniu 24 stycznia br. odbędzie się w Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego, którego przedmiotem będzie dyskusja nad zarysem rządowej Strategii promującej rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Izba w dniu dzisiejszym przekazała swoje propozycje do zarysu strategii, określając warunki jakie powinny być spełnione aby nasz rynek był bardziej konkurencyjny:

 1. Polityka rządowa wspierająca budowę kapitału w kraju – likwidacja barier, zachęty podatkowe dla obywateli;
 2. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga też emitentów i płynności;
 3. Rynek kapitałowy wymaga ułatwienia w dostępie do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, po kosztach, na które je stać;
 4. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga konkurencyjnych opłat transakcyjnych pobieranych przez Giełdę i KDPW;
 5. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga umiarkowanych kosztów wdrażania regulacji w domach maklerskich i konkurencyjnych kosztów nadzoru;
 6. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga regulacji, które są elastyczne, kosztowo-oszczędne i zrównoważone;
 7. Konkurencyjny rynek kapitałowy musi mieć dobrą reputację;
 8. Konkurencyjny rynek wymaga silnej branży krajowych domów maklerskich;
 9. Konkurencyjny rynek wymaga infrastruktury, której strategia jest podporządkowana interesom wszystkich uczestników rynku oraz długoterminowym interesom kraju;

Pobierz: Propozycje IDM do zarysu rządowej Strategii rozwoju rynku kapiłowego w Polsce

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe