Fotorelacja z pierwszego posiedzenia Rady Programowej

W dniu 17 października br. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej XV Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich.

Podczas spotkania Członkowie Rady dyskutowali nad zakresem tematycznym nadchodzącej konferencji, która odbędzie się w dniach 6-8 marca 2015 r. w Hotelu Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej.


Tematyka konferencji będzie poświęcona wyzwaniom jakie stoją przed branżą papierów wartościowych, ustawodawcą, regulatorem, organami rządowymi i samorządowymi w związku z pilną potrzebą dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jako ważnego źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na cele inwestycyjne.


FOTORELACJA

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 0091
 • 0092

 

W spotkaniu udział wzięli:

Andrzej Jakubiak, Przewodniczący KNF, Komisja Nadzoru Finansowego; Maciej Kurzajewski – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego,Komisja Nadzoru Finansowego; Paweł Tamborski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Grzegorz Zawada – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, Dyrektor Zarządzający, Gdańska Akademia Bankowa; Jacek Fotek – Prezes Zarządu, BondSpot S.A.; Jacek Socha – Partner, PwC Polska Sp. z o.o.; Andrzej Foltyn – Partner, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.; Maria Wojsiat-Przedpełska – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Poczta Polska S.A.; Wojciech Rutkowski – Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Filip Paszke – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski PKO BP S.A.; Piotr Kozłowski – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao; Mariusz Bieńkowski – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie BPH S.A.; Szymon Ożóg - Dyrektor Biura Maklerskiego, BESI Grupo Novo Banco.

 

PATRONAT HONOROWY

 

KNF    II MSP kolor RGB     acjonariat obywatelski

Program XX Konferencji IDM

Okladka

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Patronat Medialny

Partner Instytucjonalny