Standard dotyczący zasad inwestowania na rachunek własny

 

Izba Domów Maklerskich opracowała Standard regulacji dotyczący zasad inwestowania na rachunek własny przez członków organów, pracowników i podmioty powiązane z domem maklerskim, który w dniu 31 sierpnia 2004r. został jednogłośnie przyjety na Posiedzniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Pobierz: Standard

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe