Konferencje

Konferencja programowa Izby Domów Maklerskich

ZDOLNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO DO FINANSOWANIA WZROSTU GOSPODARCZEGO: SZANSE I WYZWANIA DLA RZĄDU, REGULATORA, NADZORU I UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE

1-3 marca 2013 roku, Bukowina Tatrzańska


W dniach 1-3 marca 2013 roku odbyła się konferencja programowa Izby Domów Maklerskich pod hasłem „Zdolność polskiego rynku kapitałowego do finansowania wzrostu gospodarczego: szanse i wyzwania dla rządu, regulatora, nadzoru i uczestników rynku kapitałowego w Polsce”.

Trzydniowe spotkanie w Bukowinie Tatrzańskiej zgromadziło ponad 140 uczestników rynku kapitałowego.

W debacie na temat przyszłości rynku kapitałowego w Polsce wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego, przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Grupy Kapitałowej  Giełdy,  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wśród znakomitych prelegentów i gości konferencji byli również zarządzający Otwartych Funduszy Emerytalnych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Firm Zarządzania Aktywami.  Ponadto goscilismy przedstawicieli organizacji branżowych, takich jak Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Polski Instytut Dyrektorów, Związek Maklerów i Doradców, a także przedstawicieli czołowych instytutów ekonomicznych i uczelni w Polsce.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezes Narodowego Banku Polskiego i Minister Skarbu Państwa. Patronatu merytorycznego udzieliła m.in. Komisja Nadzoru Finansowego.

Dyskusje uczestników konferencji na temat kluczowych zagadnień dla przyszłości rynku kapitałowego już odbiły się szerokim echem na rynku kapitałowym i w mediach finansowych. Podkreślano wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz wagę dyskutowanej tematyki dla przyszłości rynku kapitałowego. Wiele tematów poruszanych w czasie dyskusji będzie kontynuowanych w ramach prac środowiskowych.  

W imieniu środowiska maklerskiego dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za ich obecność i ogromne zaangażowanie w merytoryczną dyskusję. To dzięki obecności tak znamienitych gości ta konferencja ma siłę zmieniać polski rynek. Szczególne podziękowania kierujemy do autorów prezentacji wprowadzających i uczestników paneli dyskusyjnych.

 

Program Konferencji

Newsletter po konferencji

Prezentacje do pobrania 

Wpływ zmian regulacji europejskich i trendów międzynarodowych na rozwój infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce.

Uwarunkowania rozwoju rynku korporacyjnych instrumentów dłużnych

Korporacyjne instrumenty dłużne – listy zastawne

Rola funduszy emerytalnych w finansowaniu gospodarki

 

Zdjęcia z konferencji

 • 011011011
 • 012012012
 • 013013013
 • 014014014
 • 015015015
 • 016016016
 • 017017017
 • 018018018
 • 019019019
 • 020020020
 • 021021021
 • 022022022
 • 023023023
 • 024024024
 • 025025025
 • 026026026
 • 027027027
 • 028028028
 • 029029029
 • 030030030
 • 031031031
 • 033033033
 • 034034034
 • 035035035
 • 036036036
 • 037037037
 • 038038038
 • 039039039
 • 040040040
 • 041041041
 • 042042042
 • 043043043
 • 044044044
   

 

Patronat Honorowy

MSP1  NBP1

  

Patronat merytoryczny konferencji

KNF

 

Partner strategiczny konferencji

GPW

IRGiT  TGE  Bondspot

 

Partnerzy konferencji

KDPW-KDPW CCP poziom   List group  BRE HIPOTECZNY

IGTE skrocona  PEKAO Hipoteczny  Fundacja

Comarch Nextira one


Partnerzy merytoryczni konferencji

MSP  KDPW-KDPW CCP poziom   GPW

PID  ZMiD1  SEG  IGTE skrocona

 

Patronat medialny

TVNCNBC

Forbes   Parkiet   Parkiet com

Analizy  Radio PIN