Konferencje

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla środowiska rynku kapitałowego

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2013 roku Izba Domów Maklerskich zorganizowała wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla środowiska rynku kapitałowego do Fulpmes (Austria).

Podczas wyjazdu omówione zostały następujące tematy:

  • Czy potrzebna jest rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce – zarys strategii - Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
  • Polski rynek kapitałowy, ewolucja – czy jesteśmy gotowi na zmiany – Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Strategia Grupy Kapitałowej KDPW na lata 2014 – 2016 – Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  •  Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce – Jacek Fotek, Prezes Zarządu BondSpot S.A

Listopadowa konferencja Izby zgromadziła blisko 30 osób.  Poza liczną grupą przedstawicieli domów i biur maklerskich – członków Izby, nie zabrakło również honorowych członków Izby oraz przedstawicieli środowiska rynku kapitałowego.  Bardzo się cieszymy, że tak licznie skorzystano z naszego zaproszenia i mogliśmy wspólnie spotkać się w nieformalnej atmosferze austriackich stoków.

Pobierz: Prezentacja: Czy potrzebna jest rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Pobierz: Prezentacja: Polski rynek kapitałowy, ewolucja – czy jesteśmy gotowi na zmiany

Pobierz: Prezentacja: Strategia Grupy Kapitałowej KDPW na lata 2014-2016

Pobierz: Prezentacja: Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce