Konferencje

IDM Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

VI Europejski Kongres Gospodarczy
(EEC – European Economic Congress)
7-9.05.2014, Katowice

Izba Domów Maklerskich została Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 7-9 maja 2014 r. w Katowicach. Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy i świata. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, w tym m.in.: komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji oraz debat są eksperci swoich branż i znani publicyści gospodarczy.

Główne nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse – mądre inwestycje, polityka przemysłowa i energetyczna, migracje i rynek pracy w Europie, USA, Chiny, Afryka – partnerzy i konkurenci.

W maju br. minie 10 lat od największego w historii Wspólnoty rozszerzenia Unii Europejskiej, do której przystąpiło wówczas dziesięć państw – w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie. Bilans dekady, która objęła swoimi ramami także trudne dla Unii zjawiska i wydarzenia, wydaje się w powszechnym odczuciu zdecydowanie pozytywny.

Podsumowanie tego okresu może być ciekawym tematem publicznej debaty – szczególnie w obliczu wyzwań, jakie stają przed poszerzoną Unią Europejską u progu nowej dekady. To właśnie aktualnym dylematom rozwojowym Unii poświęcone będą kluczowe sesje Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 w Katowicach.

W programie Kongresu, zgodnie z doświadczeniami minionych edycji, nie zabraknie sesji poświęconych takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego jak: finanse, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości.

Zaplanowano także kolejną edycję spotkania Unia Europejska – Chiny, drugie Forum Współpracy Gospodarcze Afryki i Europy Centralnej oraz pierwsze Forum Współpracy Gospodarczej Pakistan-Europa Centralna.

Izba szczególnej uwadze poleca sesję Strategie rynku kapitałowego, która odbędzie się 8 maja 2014 r., w godz. 12.00-14.00 (Hotel Monopol).

Tematyka sesji Strategie rynku kapitałowego:

 • Rozwój i potencjał rynku kapitałowego Europy Centralnej. Główne instytucje i ośrodki. Rola warszawskiego centrum finansowego.
 • Aktywność polskiego rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw.
 • Rynek kapitałowy po zmianach w OFE. Reakcje inwestorów. Przyszłość i ambicje GPW.
 • Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego i jego atrakcyjność dla inwestorów globalnych.
 • Rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Harmonizacja regulacji krajowych z UE. Wspieranie krajowych inwestorów, domów maklerskich i infrastruktury rynku kapitałowego

Inne polecane sesje:

 • Sektor bankowy w Unii Europejskiej
 • Finanse publiczne
 • Zarządy spółek – kadencyjność, sukcesja, stabilność
 • Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych
 • Złota reguła sektora finansów samorządowych
 • Fuzje i przejęcia

Zobacz: Program Kongresu

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczymwww.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWPwww.ptwp.pl

Z
apraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/