Konferencje

II Konferencja Rynek Kapitałowy w Polsce – Kapitał dla Gospodarki. 24 listopada 2014r.

Izba Domów Maklerskich wraz z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości (organizatorem corocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach) i Związkiem Banków Polskich organizuje II Konferencję „Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki”.

Konferencja jest poświęcona rynkowi kapitałowemu w Polsce i zagadnieniom dotyczącym źródeł finansowania wzrostu gospodarczego w kraju.

Konferencja odbędzie się Hotelu Sheraton w Warszawie 24 listopada 2014 roku w godz. 8:30 – 17:00.

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Z lotu ptaka. Globalne, regionalne i krajowe mechanizmy finansowania gospodarki
  • Fundusze unijne dla biznesu w perspektywie budżetowej 2014-2020. Czas zmian
  • Rynek kapitałowy w Polsce. Forma dojrzała czy stadium przejściowe?
  • W stronę globalizacji - o polskich firmach za granicą
  • Optymalne finansowanie firm - teoria i polskie realia
  • „Chcę się rozwijać" - kapitał dla sektora MSP
  • „Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Podsumowania i rekomendacje

Serdecznie zapraszam Państwa do  udziału w konferencji. Zgodnie z misją Izby Domów Maklerskich konferencja ma na celu budowanie publicznej świadomości znaczenia rynku kapitałowego dla gospodarki kraju i wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce.

Mamy nadzieję, że ta publiczna debata z udziałem przedstawicieli rynku i rządu przyczyni się do wspierania rozwoju krajowego rynku kapitałowego i jego uczestników, w tym krajowych domów maklerskich.

Zobacz: Zakres tematyczny

Rejestracji mogą Państwo dokonać pod linkiem: https://www.ptwp.pl/rejestracja/rynek-finansowy-w-polsce-kapital-dla-gospodarki,114.html