Konferencje

XV Konferencja Programowa IDM 6-8.03.2015r. – ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

 

XV Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich odbędzie się dniach 6-8 marca 2015 roku w Hotelu Bukovina Terma Spa w Bukowinie Tatrzańskiej.

 

Tematem przewodnim konferencji będzie: „SILNY I WIARYGODNY RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WZROSTU GOSPODARCZEGO

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • ROLA RYNKU KAPITAŁOWEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WZROŚCIE GOSPODARCZYM.
 • MOBILIZOWANIE DŁUGOTERMINOWYCH OSZCZĘDNOŚCI W CELU ZWIĘKSZENIA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO I PODNIESIENIA WYSOKOŚCI EMERYTUR.
 • JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO WIARYGODNOŚĆ.
 • FINANSOWY RYNEK TOWAROWY NA TGE – PERSPEKTYWY ROZWOJU, KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU.
 • OUTSOURCING USŁUG PRZEZ FIRMY INWESTYCYJNE.
 • PRZYSZŁOŚĆ RYNKU OTC W POLSCE.
 • SKUTECZNE ZARZĄDZANIE NADCHODZĄCĄ FALĄ ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWYCH REGULACJI MIFID II I MAR.
 • WYZWANIA I SZANSE ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI W POLSCE.

ADRESACI KONFERENCJI:

 • Administracja rządowa, organy nadzorcze i regulacyjne: Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Domy maklerskie, banki: maklerzy, analitycy, inspektorzy nadzoru, doradcy inwestycyjni, doradcy CFA,
 • Inwestorzy: fundusze inwestycyjne, emerytalne i firmy zarządzania aktywami, PE/VE,
 • Krajowe przedsiębiorstwa poszukujące środków na rozwój na rynku kapitałowym,
 • Emitenci,
 • Instytucje rynku kapitałowego, stowarzyszenia samorządowe rynku kapitałowego,
 • Doradcy prawni, audytorzy i biegli rewidenci.

Podczas konferencji uczestnicy będą się zastanawiać, jakie konkretne kroki trzeba podjąć, aby wzmocnić krajową bazę inwestorów, zachęcić spółki do pozyskiwania kapitału na rynku giełdowym, polepszyć otoczenie regulacyjne i procedury administracyjne, obniżyć koszty pozyskania kapitału, zapewnić dobrą reputacje rynku i zaufanie do niego inwestorów, zwiększyć atrakcyjność polskiego rynku w oczach inwestorów globalnych. Wspólnie będziemy poszukiwać rozwiązań, które zabezpieczą interesy rynku kapitałowego w Polsce, interesy finansowania  przedsiębiorstw, a tym samym interesy polskiej gospodarki. Planujemy, aby każdy panel i warsztat kończył się postulatami, które przekażemy odpowiednim organom, instytucjom rynku kapitałowego z rekomendacją wprowadzenia odpowiednich zmian.

Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30
Pierwszego dnia konferencji, 6 marca 2015 roku, zostaną ogłoszone wyniki Badania relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, a wyróżnione firmy otrzymają nagrody za najlepszy IR w 2014 roku. Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30 jest wspólnym przedsięwzięciem Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Izby Domów Maklerskich. Partnerami badania są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz firma konsultingowa Reputation Managers. Badanie zostało objęte Patronatem Akcjonariatu Obywatelskiego i ma na celu podnoszenie jakości relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Podczas Gali wieczornej zostaną wyróżnieni pracownicy domów maklerskich najaktywniej współpracujący z Izbą na rzecz środowiska rynku kapitałowego. 

 

II Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie

Podczas drugiego dnia konferencji, 7 marca 2015 roku, odbędą się II Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. Zawody są otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji. Więcej informcji o Mistrzostwach w zakładce Mistrzostwa oraz na stronie www.mistrzostwapolskirk.pl 

Szczegółowy program: http://www.idm.com.pl/index.php/pl/program-xv-konferencji-idm

Formularz rejestracyjny: http://www.idm.com.pl/index.php/pl/formularz-zgloszeniowy-xv-konferencji-idm

Zobacz: Podsumowanie XIV Konferencji Programowej IDM