Konferencje

Spotkanie polskiego rynku kapitałowego Hintertux Summit 2015 - podsumowanie

W dniach 26-29 listopada br. w Austrii odbyło się Spotkanie polskiego rynku kapitałowego Hintertux Summit 2015.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wiedzy na temat wyzwań przed jakimi stoi polski rynek kapitałowy w związku z planami utworzenia unii rynków kapitałowych w Europie, przedstawionymi w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej.

Konferencja zgromadziła blisko 40 osób. Poza liczną grupą przedstawicieli domów i biur maklerskich – członków Izby, w Hintertux nie zabrakło również honorowych członków Izby oraz przedstawicieli środowiska rynku kapitałowego.

Oprócz prezentacji i dyskusji merytorycznych w czasie wolnym nie zabrakło emocji na stokach lodowca Hintertux. Wielkie gratulacje dla zwycięzców  Slalomu Gigantów Rynku Kapitałowego. W kategorii mężczyzn I miejsce zajął Mariusz Dąbkowski – Prezes Zarządu Millenium Domu Maklerskiego S.A., II miejsce Mariusz Piskorski – Wiceprezes Zarządu Ipopema Securities S.A., III miejsce Krzysztof Polak – Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku S.A.. W kategorii kobiet Gigantem okazała się Pani Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Prezentacje:

Wyzwania przed Giełdą w obliczu unii rynków kapitałowych w Europie

Capital Market Union a specyfika poszczególnych rynków w Europie. Bieżące inicjatywy GK KDPW dotyczące domów maklerskich

Perspektywy rynku obligacji w Polsce

Rynek instrumentów finansowych