Konferencje

XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich - Relacja

XVI Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich
„RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI”
4-6 marca 2016 roku, Hotel Bukovina Terma & Spa w Bukowinie Tatrzańskiej

XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich, jedno z najważniejszych i opiniotwórczych wydarzeń w branży papierów wartościowych w Polsce z udziałem najważniejszych ekspertów rynku kapitałowego zakończone sukcesem. Dwudniowe spotkanie merytoryczne w Bukowinie Tatrzańskiej, które zgromadziło ponad 200 uczestników, przedstawicieli rynku kapitałowego, rządu i nadzoru, po raz kolejny pokazało potrzebę wspierania rozwoju rynku kapitałowego jako jednego z filarów wzrostu gospodarczego w Polsce.

Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników, prelegentów oraz partnerów naszego wydarzenia za Państwa merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie. To dzięki Państwu nasza konferencja wpisała się na stałe do kalendarza kluczowych wydarzeń rynku finansowego w Polsce. 

OTWARCIE KONFERENCJI

011        012       

Otwarcia konferencji dokonał Pan Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich a wykład wprowadzający wygłosiła Pani prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie

 I PANEL GŁÓWNY

014      016

Pierwszy panel główny dotyczył roli rynku kapitałowego dla rozwoju polskiej gospodarki a w debacie udział wzięli: dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A.; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich; prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego; prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych Warszawie

II PANEL GŁÓWNY

024    025    023

Podczas drugiego panelu uczestnicy zastanawiali się jaki wpływ będzie miała Unia rynków kapitałowych na dalszy rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr Krzysztof Waliszewski zKatedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W debacie udział wzięli: dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; dr Wojciech Nagel, Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Filip Paszke – Dyrektor, Dom Maklerski PKO BP; Piotr Piłat – Radca Ministra, Ministerstwo Finansów; dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP; dr Krzysztof Waliszewski, Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nad przebiegiem dyskusji czuwał Pan Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny.

UROCZYSTA GALA

027    029   028

Pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta gala z okazji 20–lecia Izby Domów Maklerskich i 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przemówienia z tej okazji wygłosili: Pani prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie oraz Pan Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich.

BADANIE RELACJI INWESTORSKI W SPÓŁKACH WIG 30

030    031     032

Podczas uroczystej gali zostały wręczone nagrody badania relacji inwestorskich w spółkach WIG 30, wspólnej inicjatywy Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Izby Domów Maklerskich.

Najlepsze relacje inwestorskie wśród Inwestorów Indywidualnych: I miejsce Tauron Polska Energia S.A., II miejsce  PKN Orlen S.A., III miejsce ex aequo Energa S.A. i PZU S.A.

Najlepsze relacje inwestorskie wśród Inwestorów Instytucjonalnych: I miejsce LPP S.A.,II miejsce PKN Orlen S.A.,III miejsce Bank Pekao S.A.

Nagrody osobiście odebrali: Pan Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Tauron Polska Energia S.A., Pan Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu, PTE PZU S.A. oraz Pan Piotr Kozłowski – Dyrektor, Dom Maklerski Pekao S.A. a nagrody wręczyli Pan Waldemar  Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskichoraz Pan Andrzej Stec – Redaktor Naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW MAKLERSKICH CZŁONKÓW IZBY 

033

 

Zarząd Izby Domów Maklerskich nagrodził pracowników domów maklerskich, którzy w ubiegłym roku najaktywniej merytorycznie wspierali działania naszej organizacji.

Nagrodzone osoby to:

Katarzyna Nowocień-Dycha - Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku BPS S.A.; Agnieszka Rostkowska - Dyrektor Biura Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Ludwik Skonecki - Doradca Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.; Małgorzata Paszkiewicz - Dyrektor Biura Operacji, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Ewa Malesza - Dyrektor Departamentu Prawa i Biura Zarządu, Noble Securities S.A.; Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.; Wojciech Maryański - Dyrektor Zarządzający, Biuro Maklerskie BPH S.A.; Piotr Teleon - Zastępca Dyrektora, Dom Maklerski Pekao; Joanna Piasecka - Dyrektor Wydziału Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Piotr Prażmo - Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Radosław Olszewski - Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Paweł Frańczak - Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Aleksander Śmidowicz - Radca Prawny, Dom Maklerski BZ WBK S.A.; Joanna Dmowska - Dyrektor Departamentu Operacji, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w której imieniu nagrodę odebrał Piotr Kozłowski – Dyrektor Domu Maklerskiego Pekao

III MISTRZOSTWA POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE

034   035   036

W drugim dniu konferencji odbyły się III Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. W mistrzostwach udział wzięło ok. 30 zawodników.

W kategorii narty kobiety zwyciężyła Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Drugie miejsce zajęła Monika Jaroszewska - Menedżer Produktu, Sygnity S.A.

W kategorii narty mężczyźni zwyciężył Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Kolejne miejsca zajęli Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK S.A. oraz Dariusz Górski - Dyrektor ds. Analiz Giełdowych. Dom Maklerski BZ WBK S.A.

W snowboardzie kobiet zwyciężyła Iza Stępień a drugie miejsce zajęła Iwona Przekop z firmy Sygnity S.A.

W snowboardzie mężczyzn zwyciężył Konrad Wilczak - Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, drugie miejsce zajął Marcin Szmanda - Dyrektor Działu Utrzymania, Sygnity S.A. a trzecie miejsce zajął Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.