Konferencje

Podsumowanie XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich

Niniejszym podsumowaniem zamykamy XVIII Konferencję Izby Domów Maklerskich. Tegoroczna  konferencja, której hasłem przewodnim był „Rynek kapitałowy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”, gościła wybitne grono przedstawicieli rządu, regulatora i nadzorcy oraz instytucji rynku kapitałowego, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. Gościem honorowym wydarzenia był Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Silny krajowy rynek kapitałowy jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej państwa, ponieważ ma wielkie znaczenie dla inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne. Sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego jest istotne dla budowy gospodarki o charakterze nieperyferyjnym, z silnymi polskimi firmami, mającymi centra kompetencji i zarządzania w kraju. Droga do realizacji strategicznych celów państwa ogłoszonych przez Premiera Mateusza Morawieckiego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wiedzie więc przez rynek kapitałowy. Na konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej mieliśmy sposobność omówić główne aspekty tego ważnego dokumentu, który może mieć przełomowe znaczenie dla przyszłości rynku kapitałowego w Polsce.

Podczas dwóch dni konferencji dyskutowaliśmy o wielu aspektach życia gospodarczego w Polsce, od innowacyjności po adekwatność regulacji krajowego rynku kapitałowego. Wnioski z 11 dyskusji konferencyjnych zostały opracowane przez liderów paneli i podsumowane w załączonym raporcie. Podsumowanie konferencji zostanie przekazane przedstawicielom rządu i nadzorcy. Mamy nadzieję, że tezy tam zawarte będą uwzględnione przy kolejnych decyzjach administracji publicznej.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział i merytoryczne zaangażowanie w dyskusje. Państwa obecność na konferencji jest dowodem zainteresowania przyszłością  Polski i polskiego rynku kapitałowego.

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na kolejnej konferencji Izby Domów Maklerskich.

Okladka11