Konferencje

Logo XXI KONF IDM przyciete

 

Niniejsze podsumowanie zamyka XXI Konferencję Izby Domów Maklerskich. Tegoroczna konferencja „Rynek kapitałowy dla wsparcia inwestycji i wzrostu gospodarczego w czasie spowolnienia” gościła czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego – inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. Gościem honorowym konferencji był Tadeusz Kościński - Minister Finansów. Wśród gości mieliśmy przyjemność powitać Rafała Mikusińskiego - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pawła Borysa - Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Colina Ellisa – Moody's Investors Service Ltd. Managing Director - Chief Credit Officer EMEA & Head of UK, Piotra Tomaszewskiego – Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Jarosława Fuchsa – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, Grzegorza Zawadę – Dyrektora Biura Maklerskiego PKO Bank Polskiego SA, Macieja Trybuchowskiego – Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Michała Perlika – Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami PKN ORLEN SA. Konferencja IDM otrzymała patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

XXI Konferencja Izby Domów Maklerskich była okazją do podsumowania stanu prac nad rządową Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego, o którą środowisko zabiegało od lat. W czasie konferencji poruszone zostały także zagadnienia dotyczące sposobu realizacji strategii SRRK i roli rynku kapitałowego we wsparciu inwestycji i wzrostu gospodarczego w czasie spowolnienia. Uwzględniając globalne wyzwania klimatyczne, uczestnicy debatowali także nad zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i jego finansowania. Jednym z najważniejszych tematów konferencji był temat budowania zaufania do rynku kapitałowego i jego instytucji. W programie konferencji pojawił się także panel poświęcony nowym technologiom i sposobom ich wykorzystania na rynku oraz panel regulacyjny dotyczący zmian prawnych i ich konsekwencji dla nadzoru i uczestników rynku.

 

Celem tegorocznej dyskusji było wypracowanie propozycji rozwiązań korzystnych dla rozwoju rynku kapitałowego i gospodarki. Wnioski z debaty eksperckiej i propozycje rozwiązań do zastosowania w strategii zostały opracowane i przekazane kluczowym interesariuszom rynku kapitałowego i przedstawicielom rządu. Mamy nadzieję, że sugestie branży pozwolą wypracować optymalne sposoby realizacji SRRK.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i merytoryczne zaangażowanie w dyskusje. Państwa obecność na konferencji jest dowodem zainteresowania przyszłością Polski i polskiego rynku kapitałowego.

 

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na kolejnej konferencji Izby Domów Maklerskich. Zapraszamy za rok!

 

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male