Szkolenia

Warsztat praktyczny „CRR step by step” oraz najistotniejsze planowane zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem w domach maklerskich. 3 lipca 2015r.

 

Izba Domów Maklerskich organizuje Warsztat praktyczny „CRR step by step” oraz najistotniejsze planowane zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem w domach maklerskich.

Warsztat odbędzie się w dniu 3 lipca br. w godz. 10:30 – 14:00 w Warszawie (o dokładnym miejscu poinformujemy Państwa drogą mailową).

Zakres tematyczny:

 1. Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego – praktyczne przedstawienie step by step przeliczenia wymogów w excelu w odniesieniu do faktycznego portfela różnorodnych instrumentów finansowych, towarów i walut:
  • Zasady wyznaczania pozycji w instrumentach bazowych
  • Ryzyko walutowe
  • Ryzyko stopy procentowej
  • Ryzyko instrumentów kapitałowych
  • Ryzyko cen towarów
  • Raportowanie – Formularz COREP_J_K_pełny

      2. Bufory kapitałowe

  • Rodzaje buforów i terminy wejścia w życie
  •  Bufory w świetle działalności firm inwestycyjnych
  • Ograniczenia dotyczące wypłat

      3. Wymogi w zakresie płynności

  • Miary płynności (LCR i NSFR)
  • Sprawozdawczość
  • Harmonogram wdrożenia

      4. Ryzyko makroekonomiczne (zasadnicze uwarunkowania)

      5. Zasadnicze elementy systemu zarządzania ryzykiem i procesu ICAAP zgodnie z projektami rozporządzeń z dn. 1 czerwca 2015 r. implementującymi CRD IV.

      6. Praktyczne zagadnienia wniosków do KNF dotyczących limitu koncentracji zaangażowań.

Koszt warsztatu dla członków Izby: pierwsza osoba 450 zł + VAT, druga i kolejna 250 zł + VAT.
Koszt warsztatu dla pozostałych instytucji: 600 zł + VAT od osoby.

Warsztat przeprowadzą: Pan Michał Karwasiński – Radca Prawny z Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy oraz Pan Bartosz Osiński - Kierownik Departamentu TMS Brokers S.A.

Rejestracja na warsztat została zakończona.