Szkolenia

Szkolenie „Oferowanie, zachęty, doradztwo inwestycyjne vs product governance – stanowiska UKNF” 11 kwietnia 2019r. godz. 10:00-15:00 Warszawa

Izba Domów Maklerskich organizuje Szkolenie „Oferowanie, zachęty, doradztwo inwestycyjne vs product governance – stanowiska UKNF”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Warszawie. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy uczestników drogą mailową po zakończeniu rejestracji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia będzie przedstawienie Uczestnikom praktycznych aspektów zmian w zasadach funkcjonowania instytucji finansowych z zakresu nowych regulacji dotyczących oferowania, zachęt oraz doradztwa inwestycyjnego z kontekście product governance.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, audytorów wewnętrznych, specjalistów z zakresu compliance w firmach inwestycyjnych, bankach oraz pozostałych instytucjach finansowych.

Zakres tematyczny szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • oferowanie w rozumieniu nowych przepisów - Stanowisko UKNF z dnia 29 marca 2019 r. dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  • zachęty - Stanowisko UKNF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt”
  • doradztwo inwestycyjne vs product governance - Stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy usług doradztwa inwestycyjnego (projekt)

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Pan Aleksander Śmidowicz – Radca Prawny, Konsultant ESMA.

Koszt udział w szkoleniu

1000 zł netto (pierwsza osoba) i 600 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Rejestracja

Rejestracja na szkolenie została zakończona.