Szkolenia

Szkolenie „Prawne i praktyczne aspekty rozliczania zachęt” 7.11.2019r. godz. 10:00-16:00, Warszawa

 

Izba Domów Maklerskich organizuje Szkolenie „Prawne i praktyczne aspekty rozliczania zachęt”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 16:00 w Warszawie. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy uczestników drogą mailową po zakończeniu rejestracji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom praktycznych aspektów kalkulacji wynagrodzenia z tytułu czynności podnoszących jakość usług maklerskich z uwzględnieniem stanowisk KNF. Na szkoleniu zaprezentowane i omówione zostaną metody kalkulacji wynagrodzenia w  parciu o konkretne przykłady. Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie przykładowych klauzul umownych, dotyczących rozliczania wynagrodzenia z tytułu zachęt.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, audytorów wewnętrznych w firmach inwestycyjnych, bankach, funduszach oraz pozostałych instytucjach finansowych.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu czynności podnoszących jakość usług maklerskich – czyli jak w praktyce zastosować stanowiska KNF:
  • Uwagi ogólne dotyczące kalkulacji wynagrodzenia z tytułu zachęt;
  • Omówienie  metodologii  kalkulacji  wynagrodzenia  z  tytułu  zachęt  na przykładzie następujących czynności:
   • Gotowość do świadczenia usług podnoszących jakość (case study);
   • Narzędzia umożliwiające dostęp do szerokiej oferty (case study);
   • Doradztwo inwestycyjne w modelu zależnym (case study).
  • Sposoby badania zainteresowania klienta czynnościami podnoszącymi jakość.
 • Regulacja zachęt w relacji z TFI, z klientem oraz w dokumentacji wewnętrznej firmy inwestycyjnej:
  • Zachęty w relacji z TFI – jak przełożyć zasady określone w stanowiskach KNF do umów z TFI;
  • Zachęty w relacji z klientem – zgodna oraz rezygnacja z usług;
  • Rejestry i inne dokumenty wewnętrzne firmy inwestycyjnej.
 • Dochodzenie należności firmy inwestycyjnej z tytułu zachęt od TFI:
  • Charakter prawny uprawnienia TFI do weryfikacji wysokości wynagrodzenia pobieranego przez firmę inwestycyjną;
  • Droga rozstrzygania sporów na tle zachęt – sądowa czy administracyjna?
 • Omówienie czynności, za które firma inwestycyjna może pobierać wynagrodzenie niestanowiące zachęty.

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Pani Antonina Karwasińska – Radca prawny, posiadająca bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów rynku finansowego, w tym domów maklerskich.

Koszt udział w szkoleniu

1000 zł netto (pierwsza osoba) i 600 zł netto (druga i kolejne z jednej instytucji).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Rejestracja na szkolenie została zakończona.