Szkolenia

Logo szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią JDP DRAPAŁA & PARTNERS


Organizują dwa warsztaty dla administratorów rejestrów oraz emitentów pozagiełdowych


„Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne”

 

Pierwszy warsztat odbędzie się

21 września 2021 r. w godz. 13:30 - 16:00


Drugi warsztat odbędzie się

11 października 2021 r. w godz. 12:30 – 15:00

 

ZAKRES TEMATYCZNY  I  WARSZTATU

 

 • Praktyczne aspekty tworzenia rejestru akcjonariuszy.
  • Następcze wykrycie nieprawidłowości danych przekazanych przy tworzeniu rejestru akcjonariuszy.
  • Nieprawidłowości w dokumentach akcji.
  • Zaginione lub zniszczone dokumenty, które powinny być przekazane do założenia rejestru akcjonariuszy.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  • Powiadomienie o treści zamierzonego wpisu (art. 3284 § 3 KSH).
  • Pojęcie „otrzymania żądania” i jego możliwe rozumienie w świetle art. 3284 § 1 KSH.
  • Wybrane szczególne przypadki rozporządzania akcjami i nabywania akcji (obrót akcjami w spółkach, do których należą nieruchomości rolne, dziedziczenie, nabywanie akcji w wyniku zapisów, znoszenie współwłasności, nabywanie akcji w wyniku podziałów i przekształceń spółek, daty nabycia akcji w wybranych przypadkach).
  • Umowy stanowiące podstawę wpisu w rejestrze akcjonariuszy (forma, treść, podmiot przedkładający administratorowi; wyciągi z dokumentów jako podstawy wpisu; umowy zobowiązujące do przeniesienia akcji – podmiot uprawniony do złożenia dokumentu).
  • Podmioty legitymowane do uzyskania świadczeń pieniężnych za pośrednictwem administratora rejestru akcjonariuszy.
  • Zakres danych widocznych w rejestrze akcjonariuszy oraz czas dostępności danych historycznych.
  • Forma świadectw rejestrowych i problematyka zwrotu świadectw. Trudności związane ze stosowaniem formy dokumentowej.
 • Praktyczne aspekty umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
  • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przed rejestracją spółki akcyjnej.
  • Konsekwencje niewybrania administratora rejestru przez spółkę przed wygaśnięciem mocy obowiązującej dokumentów akcji.
  • Konsekwencje zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy bez uprzedniej uchwały o wyborze administratora rejestru akcjonariuszy (kwestia dopuszczalności stosowania art. 17 KSH w związku z art. 3281 § 4 KSH).
  • Wybór administratora w przypadku przekształcenia spółki w spółkę akcyjną.
  • Administrator rejestru akcjonariuszy a pośrednik rejestracyjny.
  • Wynagrodzenie za prowadzenie rejestru akcjonariuszy i związane z tym czynności.

 

PROWADZĄCY  SZKOLENIE

Marcin Chomiuk 

 Bogusaw Lackoroski

dr Marcin Chomiuk
Partner
JDP DRAPAŁA & PARTNERS

dr hab. Bogusław Lackoroński
Radca prawny, Of Counsel
JDP DRAPAŁA & PARTNERS

 

KOSZT UDZIAŁU

 • 700 zł netto* (pierwsza osoba)
 • 450 zł netto *(druga osoba i kolejne)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 17 wrzesnia 2021 r.PARTNER SZKOLENIA

JDP nowe

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztat dla administratorów rejestrów oraz emitentów pozagiełdowych

 „Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne”

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa
 • 700 zł netto (pierwsza osoba),
 • 450 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Płatność za udział w Warsztacie

Płatności za udział w Warsztacie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej przez Izbę Domów Maklerskich na adres mailowy podany w zgłoszeniu po odbyciu się szkolenia.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w warsztacie:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 17 września 2021 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na warsztat wraz z danymi technicznymi dot. udziału w warsztacie.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w warsztacie. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Ewą Sosnówką tel. 881 939 252.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Warsztacie IDM (dalej „Warsztat”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Warsztatu. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Warsztacie;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Warsztatu;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Warsztatu, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms