Szkolenia

Logo Warsztaty IDM przyciete

Izba Domów Maklerskich

wraz

z ALTO Tax Sp. z o.o.


zapraszają na warsztat podatkowy


„Polski Ład - Najważniejsze zmiany w 2022 roku”


który odbędzie się

12 stycznia 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Podatek u źródła (WHT)
  • Omówienie nowych zasad rozliczeń od 2022 r.
  • Obowiązki i odpowiedzialność domów maklerskich w świetle nowych zasad rozliczania WHT – jak się przygotować?
 • Opodatkowanie PIT vs. Polski Ład
  • Wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenia pracowników DM (praktyczne przykłady)
  • Możliwe scenariusze ograniczające negatywny wpływ Polskiego Ładu (50% KUP, umowy B2B) – czy są możliwe do zastosowania w DM?
 • Pozostałe istotne zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu
  • Nowelizacja przepisów w obszarze CIT
  • Nowelizacja przepisów w obszarze VAT
 • Nowe wyzwania w obszarze podatkowym
  • Przesyłanie ksiąg rachunkowych (JPK_KR) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 2023 r.
  • Krajowy System e-Faktur – obowiązkowe stosowanie e-faktur od 2023 r.

 

PROWADZĄCY  WARSZTAT

 Tobiasz Dolny  Dominik Niewadzi Micha Panek

 

Tobiasz Dolny

Senior Manager / Tax Advisor
ALTO Tax Sp. z o.o.

 

Dominik Niewadzi
Assistant Manager / Tax Advisor
ALTO Tax Sp. z o.o.

 

Michał Panek
Assistant Manager / Tax Advisor
ALTO Tax Sp. z o.o.

 

KOSZT UDZIAŁU


700 zł netto
* (pierwsza osoba)


450 zł netto
* (druga osoba i kolejne jednej instytucji)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 

PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w warsztacie odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po odbyciu się warsztatu z terminem płatności 7 dni.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.KWESTIE TECHNICZNE

Warsztat odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 stycznia 2022 r.PARTNER SZKOLENIA

ALTO przyciete

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztat Podatkowy

 „Polski Ład - Najważniejsze zmiany w 2022 roku”

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa

700 zł* netto (pierwsza osoba)

450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Płatność za udział w Warsztacie

Płatności za udział w Warsztacie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej przez Izbę Domów Maklerskich na adres mailowy podany w zgłoszeniu po odbyciu się warsztatu z terminem płatności 7 dni.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w warsztacie:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2022 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na warsztat wraz z danymi technicznymi dot. udziału w warsztacie.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w warsztacie. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michałem Turkiem tel. 602 863 444.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Warsztacie IDM (dalej „Warsztat”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Warsztatu. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Warsztacie;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Warsztatu;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Warsztatu, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms