Szkolenia

Logo szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią Karwasiński Szpringer i Wspólnicy


zapraszają na szkolenie


Najnowsze, w tym projektowane, zmiany regulacyjne w działalności firm inwestycyjnych


które odbędzie się

26 stycznia 2022 r. w godz. 10:00 - 13:30

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

 • Najnowsze zmiany ustaw i rozporządzeń związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej:
  • Wybrane zagadnienia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku istotne dla firm inwestycyjnych
  • Zmiany i dostosowania do pakietu IFD / IFR
  • Tryb i warunki postępowań firm inwestycyjnych, sprawozdawczości i polityki wynagrodzeń

 • Zarys najnowszych oczekiwań nadzorczych i wytycznych dotyczących firm inwestycyjnych:
  • Stanowisko UKNF w sprawie utrwalania kontaktów z klientami
  • Projekt stanowiska UKNF dotyczącego oceny emitentów obligacji
  • Projekt wytycznych EBA dotyczących zdalnego onboardingu (EBA/CP/2021/40).
  • Wybrane zagadnienia dotyczące informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych (stanowisko UKNF oraz oświadczenie ESMA z października 2021 r. w sprawie rekomendacji inwestycyjnych)

 

PROWADZĄCY  SZKOLENIE

 Michal Karwasinski  Jakub Szpringer Kacper Czyzewski

 

Michał Karwasiński
Radca Prawny
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

 

Kuba Szpringer
Radca Prawny
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

 

Kacper Czyżewski
Aplikant Radcowski
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

 


KOSZT UDZIAŁU
 

 • 700 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 

PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu szkolenia z terminem płatności 7 dni


ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 25 stycznia 2022 r.PARTNER SZKOLENIA

KSZ logo

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie „Najnowsze, w tym projektowane, zmiany regulacyjne w działalności firm inwestycyjnych

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa
 • 700 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Płatność za udział w Szkoleniu

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu szkolenia z terminem płatności 7 dni.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 25 stycznia 2022 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie wraz z danymi technicznymi dot. udziału w szkoleniu.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w szkoleniu. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 602 863 444.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Szkoleniu IDM (dalej „Szkolenie”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Szkoleniu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Szkolenia;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Szkolenia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms