Szkolenia

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II - warunki działalności firm inwestycyjnych. 20 kwietnia 2017r. Warszawa

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II – sprawozdawczość dla klientów. 23.03.2017r. godz. 10:00

Szkolenie z zakresu MiFID II - informacje dla klientów. 9.02.2017 w Warszawie

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II – ochrona inwestora. Część II. 24.01.2017r. godz. 10:00 Warszawa

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II – ochrona inwestora. 14.12.2016r. godz. 10:00

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II – Product Governance. 21 listopada 2016r. godz. 10:00 – 14:45

Szkolenie z przepisów Rozporządzenia 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) 20 września 2016r. Warszawa

Letnia Szkoła Ryzyka – Kolejna wersja I warsztatu „Wstęp do ryzyka” 15.09.2016r. Warszawa

Letnia Szkoła Ryzyka Akademii Compliance i Izby Domów Maklerskich

Warsztat z zakresu „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym” 15 czerwca 2016r.