Działania Izby

 Regulacje dla rozwoju rynku:

 • Współpraca i wsparcie administracji rządowej i instytucji rynku kapitałowego w zakresie tworzenia bezpiecznych, a jednocześnie elastycznych i kosztowo oszczędnych regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnego rynku kapitałowego w Polsce.
 • Ochrona inwestorów poprzez wspieranie stosowania wysokich standardów dobrych praktyk rynkowych domów maklerskich zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Domów Maklerskich oraz Zasadach Etyki Związku Maklerów i Doradców w zakresie obsługi klientów i obrotu papierami wartościowymi oraz ustanawianie i egzekwowanie stosowania innych standardów i praktyk, które mogą być konieczne dla ochrony interesu inwestorów.
 • Współpraca z organizacjami samorządowymi w zakresie regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Opracowywanie wspólnych opinii i rekomendacji w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
 • Podejmowanie inicjatyw i udział w strategicznych i marketingowych projektach, które zwiększają efektywność polskiego rynku kapitałowego i które pozycjonują Polskę jako atrakcyjny rynek do inwestycji.
 • Rozszerzanie kompetencji Izby w zakresie samoregulacji, poprzez przejmowanie w porozumieniu z administracją rządową, uprawnień o charakterze regulacyjnym od organów administracji rządowej, szczególnie w zakresie licencjonowania maklerów i doradców.

W latach 2010-2011 Izba Domów Maklerskich brała udział przy konsultacji ponad 60 aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.

Promocja publiczna tematów kluczowych dla rynku kapitałowego i roli domów maklerskich:

 • Budowanie świadomości publicznej na temat roli domów maklerskich w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw, w tym wśród administracji rządowej, instytucji rynku kapitałowego, mediów poprzez publikacje, opracowania tematyczne, organizację konferencji programowych, udział w konferencjach i dyskusjach panelowych.
 • Formułowanie, w imieniu środowiska maklerskiego, publicznych opinii na temat polityki rządu i instytucji rynku kapitałowego w zakresie rozwiązań czy praktyk istotnych z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego i ochrony interesów domów maklerskich i inwestorów oraz innych uczestników rynku kapitałowego.
 • Integrowanie uczestników rynku i budowanie platformy wypracowywania wspólnych stanowisk i ekspertyz w tematach istotnych dla rynku kapitałowego.
 • Prezentacja interpretacji opinii i analiz dotyczących nowych projektów i zmian prawnych, a także rozwiązań kluczowych dla rynku.

W latach 2010-2011 Izba Domów Maklerskich wspierała działania mające na celu, między innymi, promocję Akcjonariatu Obywatelskiego, wprowadzenie dyrektywy MiFID na krajowy rynek. Izba Domów Maklerskich jest patronem honorowym takich inicjatyw jak: Konkurs The Best Annual Report.

Działania edukacyjne dla domów maklerskich:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w celu zwiększania poziomu profesjonalnego pracowników domów maklerskich oraz inwestorów.
 • Szkolenia i warsztaty tematyczne dla Członków Izby.
 • W latach 2010-2011 Izba Domów Maklerskich przeprowadziła ok. 20 konsultacji i warsztatów tematycznych dla swoich członków.

Wsparcie dla Członków Izby Domów Maklerskich:

 • Prowadzenie doradztwa oraz konsultacji w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Członków Izby.
 • Reprezentowanie Członków Izby i prowadzenie rozmów w ich imieniu z administracji rządową, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, organizacjami samorządowymi rynku finansowego i innymi instytucjami lub stowarzyszeniami.
 • Przygotowanie opinii i konsultacje prawne dla Członków Izby.

 

 

poniedziałek, 11 październik 2021

SZKOLENIE: „Go Digital – nowoczesne technologie w działalności firm inwestycyjnych – aspekty regulacyjne” 20.10.2021r. godz. 9:30-13:30 – ONLINE

wtorek, 05 październik 2021

II część Warsztatu dla administratorów rejestrów oraz emitentów pozagiełdowych „Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne” 11.10.2021r. godz. 12:30-15:00 ONLINE

piątek, 03 wrzesień 2021

Warsztat dla administratorów rejestrów oraz emitentów pozagiełdowych „Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne” 21.09.2021r. godz. 13:30-16:00 ONLINE

czwartek, 01 kwiecień 2021

SZKOLENIE: „ZDALNY ONBOARDING KLIENTA DOMU MAKLERSKIEGO” 13.04.2021r. godz. 10:00-13:00 – ONLINE

wtorek, 19 styczeń 2021

Webinarium: „KLIENT DETALICZNY A OCHRONA KONSUMENTA W ŚWIETLE ORZECZNICTWA M.IN. W SPRAWACH FRANKOWYCH” 02.02.2021 r. godz. 10:00-15:00

poniedziałek, 13 lipiec 2020

Webinarium „Rejestr Akcjonariuszy” 23.07.2020r. w godz. 12:00-15:00

piątek, 29 listopad 2019

SZKOLENIE „REJESTR AKCJONARIUSZY – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE” 11.12.2019 r. godz. 10:00-13:30, Warszawa

czwartek, 14 listopad 2019

WARSZTAT PODATKOWY „PODATKI W DOMACH MAKLERSKICH 2019 / 2020 – AKTUALNE WYZWANIA I PLANOWANE ZMIANY” 26.11.2019r. godz. 11:00-14:30, Warszawa

czwartek, 24 październik 2019

Szkolenie „Prawne i praktyczne aspekty rozliczania zachęt” 7.11.2019r. godz. 10:00-16:00, Warszawa

poniedziałek, 12 sierpień 2019

Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w domach i biurach maklerskich” – 27 sierpnia 2019 r. godz. 10:00 Warszawa