Wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku forex

W odniesieniu do działań i reakcji stosownych organów kontroli i nadzoru nad rynkiem kapitałowym, Izba popiera wszelkie działania, które mają ograniczyć szkodliwe praktyki na rynku forex, wyeliminować podmioty dokonujące nadużyć, a w konsekwencji zapewnić warunki uczciwej konkurencji krajowym domom maklerskim, działającym na podstawie licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Mamy nadzieję, że polskie władze poprzez eliminację nieuczciwych zagranicznych podmiotów przyczynią się do budowania konkurencyjnego polskiego rynku kapitałowego i zaufanie inwestorów do legalnie i uczciwie działających polskich domów maklerskich.

Czytaj więcej