WYNIKI INWESTORÓW NA RYNKU OTC – W IV. KW. WIĘCEJ ZARABIAJĄCYCH W SEGMENCIE OBLIGACJI I NA FOREKSIE, W CAŁYM 2017 R. PONAD 40% ZYSKUJĄCYCH KLIENTÓW

ostatnim kwartale ubiegłego wzrósł odsetek inwestorów zarabiających w segmencie obligacji i stóp procentowych oraz na foreksie. W całym 2017 r. największą zyskownością charakteryzowały się rachunki klientów dokonujących transakcji w pochodne na obligacje i stopy procentowe. Uśrednione dane kwartalne wskazują na pozytywne wyniki w blisko 54% przypadków.

Czytaj więcej