Uwagi IDM w sprawie propozycji ESMA dot. zmian regulacji rynku CFD: TAK – dla działań mających na celu zwiększanie ochrony inwestora indywidualnego, NIE – dla drastycznej zmiany poziomu dźwigni wbrew oczekiwaniu inwestorów

W swoim stanowisku do europejskiego nadzorcy, Izba Domów Maklerskich poparła wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego. Izba nie zgodziła się jednak z propozycją ESMA dot. obniżenia poziomu dźwigni na rynku forex, ponieważ nie zwiększy to ochrony klienta. Takie podejście zdaniem europejskiej branży finansowej – może zmniejszyć atrakcyjność inwestycyjną europejskiego rynku CFD, z korzyścią dla podmiotów spoza UE, których działania są największym wyzwaniem dla europejskiego nadzoru. IDM skłania się ku rozwiązaniu proponowanemu przez Ministerstwo Finansów, które uzależnia wielkość dźwigni od doświadczenia inwestora.

 

Jesteśmy za rozwiązaniami, które będą realnie zwiększały ochronę inwestorów detalicznych. Widzimy, że dla branży i europejskich nadzorców największym wyzwaniem  jest nielegalna działalność firm spoza UE. To wymaga interwencji w pierwszej kolejności, ponieważ działania tych podmiotów są poza kontrolą krajowych nadzorów. A firmy te są źródłem wielu nadużyć na rynku – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.

Czytaj więcej

Stanowisko IDM

Stanowisko AMAFI – francuska organizacja zrzeszająca domy maklerskie

Stanowisko ASSOSIM – włoska organizacja zrzeszająca domy maklerskie

Stanowisko Finance Denmark – duńska organizacja zrzeszająca domy maklerskie