FXCuffs, największy kongres inwestorów w Europie Centralnej: debata o ochronie inwestora indywidualnego na rynku finansowym

W czasie tegorocznego kongresu inwestorskiego FXCuffs w Krakowie, odbędzie się debata o ochronie inwestora indywidualnego na rynku finansowym. Uczestniczy debaty podkreślali zaangażowanie krajowego środowiska maklerskiego w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa klientów na rynku finansowym. W nawiązaniu do ostatnich propozycji ESMA dotyczących zmian regulacyjnych, przedstawiciele domów maklerskich wskazywali na konieczność budowania przewagi konkurencyjnej krajowej branży OTC, kosztem firm spoza UE, które działają poza nadzorem KNF.  

Jednym z priorytetów XTB jest zapewnienie naszym klientom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Jako wiodący w Europie broker na rynku CFD dbamy, aby wizytówką XTB był profesjonalizm świadczonych usług. Nasze platformy transakcyjne zapewniają rzetelną, szybką i efektywną realizację transakcji. Działamy w oparciu o najwyższe standardy obsługi inwestorów, dzięki czemu zaufały nam tysiące klientów w Polsce i na świecie – mówi Omar Arnaout, Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

Przyjmowanie kolejnych, coraz bardziej restrykcyjnych rozwiązań legislacyjnych, nie jest receptą na problem oszustw, czy nadużyć na rynku usług finansowych. Elementem kluczowym jest tu systematyczne pogłębianie wiedzy i  świadomości konsumentów tych usług. Dlatego polska branża maklerska od lat intensywnie inwestuje w edukację swoich obecnych i przyszłych klientów – mówi Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Jako dom maklerski podlegający nadzorowi KNF popieramy wszelkie rozwiązania, które wzmacniają ochronę inwestorów. TMS prowadzi działalność w sposób całkowicie transparentny, a klienci są objęci opieką profesjonalnych doradców. Bardzo ważną kwestią jest uregulowanie działalności firm inwestycyjnych rejestrowanych poza terenem Unii Europejskiej. Obecnie, bowiem ich klienci nie są objęci praktycznie żadną ochroną, co w konsekwencji psuje rynek forex. Często zdarza się, że podmioty te, oferują swoje produkty osobom nieświadomym i nie zdającym sobie sprawy z poziomu ryzyka. Dlatego uważam, że zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom w tym zakresie jest dziś najpilniejszą sprawą – mówi Marcin Niewiadomski, Prezes Zarządu DM TMS Brokers.

Czytaj więcej