Kampania społeczna - budowanie świadomości inwestorów na temat różnic między krajowymi domami maklerskimi i podmiotami, które działają na polskim rynku forex poza jurysdykcją KNF

Izba Domów Maklerskich w nawiązaniu do kampanii społecznej dot. ryzyk związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF, zwraca uwagę na istotną potrzebę wyraźnego rozróżnienia w przekazie publicznym pomiędzy działalnością polskich domów maklerskich a firmami, które nie są objęte nadzorem KNF, działają nielegalnie bez licencji a oferują swoje usługi krajowym klientom forex. W odniesieniu do tych ostatnich istnieją na rynku przykłady wielu nadużyć i oszust finansowych ze szkodą dla inwestorów indywidualnych, o czym Izba wielokrotnie informowała stosowne urzędy. Takie zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek całej branży finansowej w Polsce i podważają zaufanie do systemu.

 

Czytaj więcej