Interwencja produktowa ESMA zagrożeniem dla konkurencyjności krajowej branży domów i biur maklerskich.

W związku z wprowadzeniem przez ESMA interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych, IDM, zwraca uwagę, że na polskim rynku pojawiły się już pierwsze zagraniczne podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej oferujące krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku forex. Podmioty te nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji ESMA, i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem.

IDM wielokrotnie podkreślała, że przepisy wprowadzone przez ESMA stwarzają ryzyko arbitrażu regulacyjnego ze stratą dla krajowej branży maklerskiej. W związku z interwencją ESMA, rynek europejski, w tym krajowy, stanie się atrakcyjny dla firm spoza UE, które nie zastosują się do przepisów interwencji produktowej ESMA. Pierwsze takie podmioty oferujące lepsze warunki inwestycyjne pojawiają się już na krajowym rynku. Dukascopy Bank zachęca klientów detalicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej do skorzystania z jego oferty i przeniesienia rachunku inwestycyjnego. Szwajcarski bank informuje inwestorów indywidualnych, że jako podmiot będący poza jurysdykcją ESMA, nadal będzie oferował swoim klientom dźwignię 1:200 oraz możliwość inwestowania w opcje binarne. Tak przedstawiona informacja może naruszać przepisy polskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Art. 73 ust. 2a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) poprzez oferowanie na terenie Polski instrumentów z dźwignią większą niż 1:100. Dodatkowo szwajcarski bank wprost informuje o zamiarze nieprzestrzegania prawa wynikającego z wprowadzonej interwencji produktowej ESMA, a co za tym idzie ponownego łamania prawa.

Czytaj więcej