Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W nawiązaniu do projektu z dnia 12 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, Izba Domów Maklerskich chciałaby podziękować za uwzględnienie uwag i postulatów naszej branży w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, co wskazuje na tożsamość interesów regulatora i domów oraz biur maklerskich w obszarze ochrony inwestora indywidualnego. Projekt ustawy, który zakłada różnicowanie dostępnej dźwigni finansowej w zależności od doświadczenia klienta indywidualnego, zapewnienia szczególną ochronę inwestorom początkującym, nie posiadającym jeszcze praktycznej wiedzy rynkowej. Jest to optymalne rozwiązanie, które chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym.

 

Czytaj więcej