Admiral Markets zachęca klientów detalicznych w Polsce do przenoszenia rachunków maklerskich

Izba Domów Maklerskich informuje, że na polskim rynku pojawiają się podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej zachęcające klientów detalicznych do przeniesienia swoich rachunków inwestycyjnych do krajów, które nie będą objęte interwencją produktową.

Admiral Markets, firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie dla rynku forex, CFD i futures, zachęca klientów detalicznych w Polsce do przenoszenia swoich rachunków maklerskich do spółki zależnej Admiral Markets Pty Ltd (załącznik 1 i 2) z siedzibą w Australii, która jest podmiotem licencjonowanym przez Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Broker, jako podmiot zarejestrowany poza granicami UE, będzie mógł oferować inwestorom indywidualnym konkurencyjne warunki transakcyjne i dostęp do znacznie wyższej dźwigni finansowej niż ta, oferowana przez krajowe domy maklerskie, które podlegają interwencji ESMA Istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie jest to działanie w najlepiej pojętym interesie klienta. Pojawia się tu również ryzyko arbitrażu regulacyjnego.

Czytaj więcej