Wnp.pl – Maklerzy będą rzetelniej informować klientów o produktach

Izba Domów Maklerskich przyjęła „Standardy w zakresie dobrych praktyk komunikacyjnych i działań marketingowych na rynku OTC instrumentów pochodnych”. - W trosce o ochronę polskich inwestorów przed nieuczciwymi praktykami na rynku forex przyjęliśmy określone standardy. Wprowadzenie kodeksu ma na celu edukację klientów na temat tego, jakich standardów oczekiwać od firm inwestycyjnych oferujących usługi na krajowym rynku - mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

 

Zobacz artykuł