FxMag.pl - Wkrótce ograniczenie dźwigni na Forex. IDM obawia się o działania brokerów spoza UE

Izba Domów Maklerskich opublikowała dziś komunikat dotyczący wpływu ograniczenia dźwigni finansowej przez ESMA na konkurencyjność krajowych domów i biur maklerskich. Wskazuje ona, że podmioty z siedzibą poza Unią europejską mogą wykorzystać interwencję produktową ESMA, by (najprawdopodobniej niezgodnie z prawem) zyskać przewagę konkurencyjną. „(…) w związku z wprowadzeniem przez European Securities and Markets Authority (ESMA) interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych (CFD), Izba Domów Maklerskich (IDM), zwraca uwagę, że na polskim rynku pojawiły się już pierwsze zagraniczne podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej oferujące krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku forex. Podmioty te nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji ESMA, i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem.” – czytamy w komunikacie.

 

Zobacz artykuł