FxMag.pl - Marek Wołos dla FxMag o konsekwencjach ograniczenia dźwigni przez ESMA

Wytyczne ESMA w sposób istotny wpływają na działalność i konkurencyjność krajowych domów maklerskich. Interwencja zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną rynku unijnego na korzyść firm niepodlegających jurysdykcji ESMA. Jedną z kluczowych zmian dla rynku jest obniżenie dźwigni. Niższa dźwignia to mniejsze możliwości działania dla aktywnych inwestorów, którzy wykorzystują forex w swoich strategiach inwestycyjnych. Ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni to jak hamowanie bolidu z prędkości 200 km/h, czy nawet 100 km/h, do 30 km/h. Rynek kontraktów CFD funkcjonuje i rozwija się dzięki temu, że istnieje lewar. Forex to rynek o ustabilizowanej zmienności. Żeby nadać mu trochę atrakcyjności inwestycyjnej, trzeba umożliwić inwestorom posługiwanie się lewarem. Świadomy inwestor wykorzystuje dźwignię, żeby realizować różnego rodzaju strategie inwestycyjne pozwalające mu osiągać zamierzone zyski. Wprowadzenie interwencji może mieć więc skutek odwrotny do założonego – zamiast zwiększać bezpieczeństwo inwestorów, zachęcamy ich do przenoszenia swoich rachunków do firm, które nie przestrzegają wytycznych ESMA i działają na granicy prawa, oferując możliwość inwestowania z wykorzystaniem wysokiego lewara.

 

Zobacz artykuł