Dziennik Gazeta Prawna - Inwestorzy uciekną w szarą strefę

Od 1 sierpnia Europejski Urząd Giełd i Papierów War­tościowych (ESMA) urucha­mia interwencję produktową. I ograniczy dźwignię wykorzystywaną przy han­dlu kontraktami na pary walut Jak to działa? Inwe­stor wpłaca jedynie depozyt zabezpieczający i może han­dlować kontraktami o war­tości wielokrotnie większej.  Prezes IDM podkreśla, że nowe regulacje stwarzają ryzyko arbitrażu regulacyjnego. Na polskim rynku już pojawiły się pierwsze oferty firm ze Szwajcarii czy Australii, które oferują klientom konkurencyjne warunki inwestycyjne. – Ograniczanie dźwigni   nie zwiększy ochrony inwestora. Pomogłoby w tym ograniczenie działalności firm oferujących usługi nielegalnie albo mamiących klientów nierzetelną reklamą - ocenia prezes IDM.

 

Zobacz artykuł