Wyborcza.biz – IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

Jednolity standard weryfikacji wiedzyklienta ubiegającego się o status klienta doświadczonego ma na celu ochronę klientów detalicznych przy zachowaniu konkurencyjności krajowej branży maklerskiej. Standard został przygotowany przez ekspertów IDM i zatwierdzony przez Radę Domów Maklerskich. Izba przekazała również dokument do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.

Zobacz artykuł