Media o nas

21.03.19

Bankier.pl – Forex: regulacje skłoniły klientów do emigracji

Materializują się obawy o wpływ regulacji na unijnym rynku OTC na polską branżę foreksową. Jak wynika z badania Izby Domów Maklerskich, co drugi doświadczony inwestor przeniósł rachunek poza UE, aż 11 proc. traderów przestało inwestować na rynku forex, wyniki 36 proc. inwestorów pogorszyły się, a 47 proc. traderów nie zauważyło zmian wyników swoich inwestycji.

 

Zobacz artykuł

 

21.03.19

Money.pl – IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC. Co drugi doświadczony inwestor przeniósł swój rachunek maklerski poza Unię Europejską. Naraża to krajowych klientów na większe ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z oferty podmiotów spoza nadzoru KNF, powiedział Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC.

 

Zobacz artykuł

 

21.03.19

Comparic.pl – IDM: ESMA nie poprawiła wyników traderów, inwestorzy uciekają do brokerów spoza UE

36% traderów deklaruje, iż notują gorsze wyniki z inwestycji, co drugi doświadczony inwestor przeniósł już swój rachunek maklerski do brokerów spoza Unii Europejskiej – to wyniki Badania wpływu interwencji produktowej ESMA na Inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich przy współpracy z portalem Comparic.pl. W badaniu udział wzięło niemal 500 inwestorów.

 

Zobacz artykuł

 

21.03.19

Fxmag.pl – Interwencja produktowa ESMA na unijnym rynku OTC nie poprawiła wyników inwestorów! Raport IDM

Interwencja produktowa ESMA na unijnym rynku OTC nie poprawiła wyników inwestorów – obecnie aż 36% traderów deklaruje, iż notują gorsze wyniki z inwestycji. W związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów – co drugi doświadczony inwestor przeniósł już swój rachunek maklerski do brokerów spoza Unii Europejskiej, którzy oferują lepsze warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię. To wyniki Badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich przy współpracy z portalem Comparic.pl.

 

Zobacz artykuł

 

21.03.19

Forexclub.pl – IDM: interwencja ESMA nie poprawiła wyników traderów

Z przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich przy współpracy z portalem Comparic.pl Badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów wynika, że interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów na rynku OTC. Po wdrożeniu interwencji ESMA, polskie domy maklerskie masowo tracą klientów na rzecz zagranicznej konkurencji, która jest w stanie zaoferować korzystniejsze warunki handlowe.

 

Zobacz artykuł

 

21.03.19

Biznes.interia.pl – Po interwencji produktowej ESMA na rynku OTC polskie domy maklerskie tracą klientów

1 sierpnia 2018 roku europejski regulator ESMA wprowadził na rynek OTC interwencję produktową, która m.in. znacząco obniżyła poziom dźwigni finansowej dostępnej dla inwestorów indywidualnych. W wyniku wprowadzonych zmian, 11 proc. traderów przestało inwestować na rynku forex. Wyniki 36 proc. inwestorów pogorszyły się, a 47 proc. traderów nie zauważyło zmian wyników swoich inwestycji.

 

Zobacz artykuł

 

05.02.19

Pb.pl – Foreks zostaje z niższą dźwignią

Od sierpnia 2018 r. maksymalna dźwignia na foreksie w całej UE wynosi 30:1. Unijni brokerzy zwracają uwagę, że klienci wykorzystują arbitraż regulacyjny i w celu utrzymania wyższej dźwigni otwierają rachunki
u pozaunijnej konkurencji.

 

Zobacz artykuł

 

05.02.19

Parkiet.com – Niższy lewar na dłużej

Europejski regulator (ESMA) zdecydował o przedłużeniu interwencji produktowej na szeroko rozumianym rynku forex. W uzasadnieniu do swojej decyzji ESMA napisała, że przedłużenie okresu obowiązywania interwencji produktowej nie stwarza ryzyka arbitrażu regulacyjnego oraz nie ma szkodliwego wpływu na efektywność rynków finansowych ani na inwestorów. Tymczasem, jak wskazuje Izba Domów Maklerskich, dane domów maklerskich działających w UE, po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej, wskazują na wyraźny spadek liczby aktywnych inwestorów oraz wolumen obrotu.

 

Zobacz artykuł

 

05.02.19

Fxmag.pl – Spadek liczby klientów detalicznych i wzmożona aktywność brokerów spoza UE - ESMA przedłuża interwencję

Według danych domów maklerskich działających w UE, po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej, zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów oraz spadł wolumen ich obrotu. Wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują natomiast firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

 

Zobacz artykuł

 

05.02.19

Forexclub.pl – IDM: Spadek liczby klientów detalicznych w UE

W wyniku interwencji ESMA, klienci detaliczni, dla których dźwignia jest jednym z kluczowych parametrów atrakcyjności rynku OTC, przenoszą rachunki do brokerów, którzy nie stosują się do unijnego prawa i oferują konkurencyjne warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię. Zaledwie po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA, do końca III kw. 2018 r., zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów w europejskich domach maklerskich. Z kolei wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują firmy
z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

 

Zobacz artykuł