Media o nas

12.02.18

Comparic.pl - IDM ostrzega przed kolejnymi podmiotami świadczącymi usługi bez zezwoleń

Izba Domów Maklerskich przesłała do UOKiK, Ministerstwa Finansów, KNF oraz Rzecznika Finansowego przykłady działalności na terenie Polski firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują lub oferowały krajowym klientom usługi na rynku finansowym. Wskazane przez IDM przykłady prezentują podmioty, które kierują/kierowały ofertę usług na terenie Polski nie posiadając zezwolenia i nie figurując w rejestrze firm inwestycyjnych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmioty te na swoich witrynach internetowych zachęcają użytkownika do inwestowania na rynku finansowym oferując: gwarancję zarabiania i ponadprzeciętne zyski nie informując przy tym o ryzyku związanym z inwestycjami. Zakres przekazywanych informacji, nasuwa podejrzenie, że działania te wprowadzają potencjalnych inwestorów w błąd oraz narażają na utratę zainwestowanych środków. Dodatkowo obawy budzi sposób, w jaki podmioty te opisują i promują swoje oferty. Szczególne zastrzeżenie Izby Domów Maklerskich budzą przekazywane w sposób agresywny informacje o potencjalnych korzyściach inwestycyjnych, które mogą wprowadzać inwestora w błąd.

 

Zobacz artykuł

 

12.02.18

Parkiet - Rynek broni lewara

Trwa batalia o przyszłość rynku forex. Europejski regulator (ESMA) chce m.in. ograniczyć poziom maksymalnej dźwigni dla niektórych instrumentów nawet do poziomu 5:1. Spotkało się to jednak ze zdecydowaną reakcją rynku. Jak wynika z badania prze-prowadzonego przez brytyjską firmę IG Markets, aż 98 proc. respondentów (w ankiecie oddano ponad 14 tyś. głosów) nie zgadza się z tym, co pro- . ponuje ESMA, wskazując, że ograniczenie poziomu dźwigni nie jest skutecznym sposobem ochrony inwestorów. Aż 60 proc. badanych wskazuje, że jeśli ograniczenie lewara faktycznie wejdzie w życie, trzeba się liczyć z tym, że inwestorzy łaskawszym okiem spojrzą na firmy, które są zarejestrowane poza Unią Europejską. Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, wskazuje, że taka postawa zgodna jest z tym, o czym mówi od dłuższego czasu środowisko brokerskie w Polsce.

 

Zobacz artykuł

 

08.02.18

Forexrev.pl - Zmiany ESMA: Wyniki badań IG Group i komentarz Prezesa IDM

Konsultacje społeczne przeprowadzone przez ESMA zmobilizowały całą branżę Forex/CFD na naszym kontynencie. Regulator otrzymał bardzo dużą liczbę zgłoszeń i wygląda na to, że większość z nich prezentuje odmienne zdanie na temat proponowanych zmian. Również Prezes Izby Domów Maklerskich, Waldemar Markiewicz, przedstawił swoje zdanie na temat proponowanych zmian: Stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce.

 

Zobacz artykuł

 

 

08.02.18

Comparic.pl – IDM: 98% inwestorów nie zgadza się na obniżenie lewara FX/CFD

IG Markets, brytyjska firma inwestycyjna, opublikowała wyniki badania dot. propozycji nowych regulacji ESMA. Zdaniem Waldemara Markiewicza, Prezesa Izby Domów Maklerskich, stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce: Opublikowane uwagi, wskazują, że inwestorzy w Europie negatywnie ocenili propozycję obniżenia dźwigni, ponieważ nie jest to skuteczne narzędzie ochrony inwestora. IDM skłania się bardziej ku rozwiązaniom proponowanym przez Ministerstwo Finansów, które łączy wielkość dźwigni z doświadczeniem klienta. To optymalne rozwiązanie chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym. Niektóre domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM, oferują swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim.

 

Zobacz artykuł

 

 

01.02.18

Rzeczpospolita - Trudno ścigać wabiących łatwym i szybkim zyskiem

Polskie prawo nie pozwala na to, by sprzedawcy obiecywali klientom uzyskanie konkretnej stopy zwrotu. - Profesjonalna firma inwestycyjna zawsze przypomina o ryzyku związanym z inwestycjami. Gwarancje wysokich zysków wiążą się z nieprofesjonalnym podejściem do klienta, a osoba, która takie obietnice składa, nie zachowuje się uczciwie - mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. - Szczególną czujność powinny wzbudzić natarczywe telefony. Inwestorzy powinni też zawsze sprawdzać, czy firma oferująca usługi finansowe posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w Polsce - dodaje. Problem oszustw na rynku forex dotyczy bowiem najczęściej firm zarejestrowanych za granicą, w egzotycznych krajach spoza Unii Europejskiej. Na domiar złego spółki te co jakiś czas zmieniają kraj rejestracji.

Czytaj więcej

 

17.01.18

Nasz Dziennik – Dla nieuczciwych nie ma miejsca

Dla polskiego rynku finansowego ważne jest konkurencyjne otoczenie regulacyjne, które stwarzałoby dobre warunki do rozwoju branży domów maklerskich. Dla dalszego rozwoju krajowych brokerów ważne jest, aby dźwignia finansowa, która jest bardzo ważnym elementem konkurencyjności pro-duktów, pozostała taka sama jak w innych krajach. Kluczowe jednak jest, aby skutecznie eliminować nieuczciwe praktyki zagranicznych firm. l to już jest w ustawie, gdzie zapisano np. blokadę stron internetowych nielegalnie działających na polskim rynku podmiotów. IDM monitoruje rynek i informuje odpowiednie urzędy o praktykach nieuczciwych firm. Jednak ich wyeliminowanie z rynku, jak widać, nie jest łatwe, ponieważ wciąż znajdujemy kolejne przykłady takich firm. Trzecim elementem jest ścisłe przestrzeganie zasad informowania i reklamowania pro duktów. Trzeba pamiętać, że to domom maklerskim najbardziej zależy na tym, by rynek miał dobrą reputację, a klienci na nim czuli się bezpiecznie. Dlatego branża niedawno przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk w Komunikacji Marketingowej – mówi Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

Zobacz artykuł


19.12.17

Parkiet – Europejski regulator przechodzi do ofensywy

O jakich konkretnie zmianach myśli ESMA? Przede wszystkim pod uwagę brany jest pomysł obniżenia dźwigni finansowej. Ta miałaby zostać ograniczona do poziomu i do 30 albo nawet do i do 5 (w zależności od poziomu zmienności instrumentu). Regulator rozważa także m.in. zakaz sprzedaży opcji binarnych dla klientów indywidualnych, unormowanie kwestii marketingowych czy też wprowadzenie mechanizmu ochrony przed ujemnym depozytem. –  Propozycja ESMA jest zgodna z obecnym kierunkiem zmian, które zachodzą na polskim rynku kapitałowym. Rozwiązania proponowane przez ESMA funkcjonują bowiem na naszym rynku od pewnego czasu. Na przykład w odniesieniu do działań reklamowych wytyczne krajowego nadzoru precyzują zakres działań marketingowych i formy promocji i stosowanie bonusów dla klientów. Dodatkowo domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM, przyjęli kodeks marketingowy, w którym zobowiązują się do działań reklamowych według określonych standardów zgodnych z kierunkiem zmian proponowanym dziś przez ESMA. Ponadto większość członków IDM przyjęła już wspominane przez ESMA rozwiązanie ochrony klientów przed negatywnym debetem. Obniżka poziomu dźwigni proponowana przez ESMA jest natomiast wbrew oczekiwaniom większości inwestorów w Polsce, którzy wykorzystują możliwości inwestowania na foreksie przy wyższej dźwigni. Ponadto praktyka rynku pokazuje, że poziom dźwigni nie jest skutecznym narzędziem ochrony inwestora. Lepiej sprawdzi się rozwiązanie proponowane obecnie przez Ministerstwo Finansów, które łączy wielkość dźwigni z doświadczeniem klienta - mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. Pomysły ESMA mają być poddane pod dyskusję w styczniu 2018 r.

Zobacz artykuł

 

19.12.17

FxMag.pl – IDM o propozycjach ESMA w sprawie regulacji rynku Forex

W ubiegły piątek Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) poinformował o postępach w pracach nad regulacjami rynku Forex. Nowe propozycje paneuropejskiego regulatora zakładają m.in. ograniczenia w marketingu i dystrybucji kontraktów CFD, a także znaczące ograniczenia maksymalnego poziomu dźwigni finansowej. Do tych pomysłów odniosła się Izba Domów Maklerskich. IDM wskazuje, że część wytycznych ESMA już teraz funkcjonuje w polskiej branży Forex. Brokerzy zrzeszeni w Izbie przyjęli między innymi uzgodniony kodeks marketingowy, zgodny z propozycjami europejskiego urzędu, a część z nich wprowadziła już ochronę przed ujemnym saldem. Izba negatywnie podchodzi jednak do znacznego ograniczenia dźwigni finansowej, które chce zaproponować ESMA. Jej zdaniem, w lepszym kierunku poszło polskie Ministerstwo Finansów, które chce ograniczyć dźwignię finansową tylko dla osób z małym doświadczeniem rynkowym.

Zobacz artykuł

 

18.12.17

Dziennik Gazeta Prawna – Maksymalne ryzyko dla doświadczonych

Opublikowana została nowa wersja nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Wynika z niej, że resort finansów odstąpił od planów ograniczenia typowych dla rynków instrumentów pochodnych czy walutowego mechanizmu pozwalającego przy zaangażowaniu niewielkiego kapitału dokonywać transakcji o wielokrotnie większej wartości. MF proponuje lewar w wysokości i do 50:1 dodatkowo wprowadza zasadę, że z obowiązującego dziś limitu (1 do 100) nadal mogliby korzystać doświadczeni inwestorzy. Czyli tacy, którzy zawarli przynajmniej 40 transakcji na instrumentach finansowych w ciągu ostatnich 24 miesięcy. To spełnienie postulatów uczestników rynku, którzy uważali wcześniejsze plany ministerstwa za zbyt daleko idące. – Obecny projekt z jednej strony poprawia ochronę inwestorów – zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na foreksie. Z drugiej strony nie obniża pozycji konkurencyjnej polskich domów maklerskich. Jest to niezwykle istotne ze względu na rosnącą aktywność zagranicznych firm, które stosują wobec krajowych klientów agresywne i nieetyczne formy reklamy, zachęcając perspektywą szybkich zysków do zakupu swoich produktów finansowych – uważa Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. IDM wielokrotnie podnosiła, że polskie rozwiązania byłyby najbardziej restrykcyjne w Europie, co pogorszyłoby konkurencyjność polskich brokerów.

Zobacz artykuł

 

18.12.17

Forexclub.pl – ESMA ma w planach redukcję dźwigni nawet do 1:5

ESMA, czyli Paneuropejski regulator rynków finansowych, wydał 15 grudnia oświadczenie, które może zmartwić traderów z całej Europy. W planach europejskiego nadzoru są bowiem m.in. całkowity zakaz opcji binarnych oraz ograniczenie dźwigni finansowej do poziomu 1:30, a nawet 1:5. Propozycje zmian obszernie komentuje Prezes Izby Domów Maklerskich: Propozycja ESMA jest zgodna obecnym kierunkiem zmian, które zachodzą na polskim rynku kapitałowym. Rozwiązania  proponowane przez ESMA funkcjonują bowiem na naszym rynku od pewnego czasu. Na przykład w odniesieniu do działań reklamowych, wytyczne krajowego nadzoru precyzują zakres działań marketingowych, formy promocji i stosowanie bonusów dla klientów. Dodatkowo domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM przyjęli kodeks marketingowy, w którym zobowiązują się do działań reklamowych według określonych standardów zgodnych z kierunkiem zmian proponowanym dziś przez ESMA. Np. kodeks standaryzuje – w materiałach reklamowych – format i wielkość informacji o ryzyku dla klienta. Ponadto kilku członków IDM przyjęła już wspominane przed ESMA rozwiązanie ochrony klientów przed negatywnym debetem, co ogranicza znacznie ryzyko dla inwestorów.

Zobacz artykuł