Media o nas

08.09.17

Parkiet – Forex kością niezgody

Izba Domów Maklerskich zdradziła, że pod koniec sierpnia wysłała w sprawie koreksu pismo do KNF, apelując o przeprowadzenie analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC. Miałaby być do tego powołana specjalna grupa robocza, która „pozwoli na efektywne wypracowanie i wdrożenie rozwiązań chroniących klientów przy zachowaniu konkurencyjności branży wobec podmiotów zagranicznych” – czytamy w piśmie IDM. 

Zobacz artykuł

 

27.07.17

Money.pl – Rząd robi sobie nowych wrogów? Zmiany na foreksie w ogniu krytyki inwestorów i brokerów

Proponowane zmiany w ustawie znacząco obniżają konkurencyjność krajowych domów maklerskich działających w branży forex i de facto promują podmioty zagraniczne, które działają w Polsce, a nie podlegają jurysdykcji KNF - podkreśla Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. W rozmowie z money.pl wskazuje, że będzie to wspierać rozwój tzw. szarej strefy, bo klienci będą przechodzić na platformy firm inwestycyjnych, które nie stosują się do polskiego reżimu prawnego.

Zobacz artykuł

 

24.07.17

Dziennik Gazeta Prawna – Nie przeregulujmy forexu

Wprowadzenie dodatkowych restrykcji na rynku forex spowoduje, że skutek będzie odwrotny do zamierzone­go. Ograniczenie dopusz­czalnego poziomu dźwigni, który decyduje o wielkości potrzebnego kapitału do przeprowadzania transakcji na rynku walutowym, ogra­nicza konkurencyjność pol­skich brokerów względem podmiotów zagranicznych, świadczących takie usługi dla krajowych klientów. Polscy inwestorzy biegle porusza­ją się po europejskim rynku usług maklerskich, porównu­ją oferty i wybierają te, które zapewniają najlepsze warun­ki. Zaostrzenie regulacji może doprowadzić do sytuacji, w której klienci będą szukać platform zagranicznych lub podmiotów z szarej strefy, niekontrolowanych przez KNF i niestosujących się do polskiego reżimu prawnego – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, w rozmowie z Markiem Chądzyńskim.

 

Zobacz artykuł

 

21.07.17

Parkiet – Poczekajmy na unijne regulacje

W ciągu ostatnich kilku lat Polska zbudowała na tle innych systemów gospodarczych europejskich jeden z większych i dojrzal­szych rynków forex z około 15-proc. udziałem aktywnych klientów detalicznych. To, że dziś mamy rynek OTC z regulacjami chroniącymi inwestora, to nasza przewaga konkurencyjna, przewaga branży maklerskiej wobec innych rynków OTC w UE. Teraz problem w tym, czy budujemy dalej konkuren­cyjne otoczenie regulacyjne, czy też nie – oraz jaki wpływ mają zaproponowane zmiany ustawy na interes polskiego klienta. W naszym przekona­niu tworzenie niekorzystnego otoczenia regulacyjnego, a w tym przypadku mamy z tym do czynienia, może spowodować, że skutki nowych regulacji będą odwrotne do zamierzonego. Mówiąc wprost: klienci będą słabiej chronieni niż obecnie – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, w rozmowie z Przemysławem Tychmanowiczem.

 

Zobacz artykuł

 

20.07.17

Money.pl – IDM: niższa dźwignia wepchnie inwestorów w szarą strefę

Izba Domów Maklerskich ocenia, że projekt zmian na rynku forex nie chroni inwestorów w odpowiedni sposób i wpędza ich w szarą strefę. W liście do Ministerstwa Finansów IDM krytykuje planowane regulacje, wytykając m.in. ich niezgodność z prawem unijnym.

 

Zobacz artykuł

 

17.07.17

Dziennika Gazeta Prawna – Maklerzy krytykują propozycję MF

Pomysły, by zwiększyć bezpieczeństwo na foreksie, ograniczając stosowaną przez inwestorów dźwignię finansową i blokowanie zagranicznych internetowych platform foreksowych, nie podobają się uczestnikom rynku. – W krajach Unii obowiązują dużo mniej restrykcyjne przepisy – mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

 

Zobacz artykuł

 

14.07.17

Wnp.pl – Ograniczenia na rynku Forex zaszkodzą polskim firmom?

Prezes Izby Domów Maklerskich skierował pismo do Piotra Nowaka, wiceministra finansów, w którym zawraca uwagę, że w ostatnich latach znacząco wzrosła aktywność zagranicznych firm, działających na rynku Forex, które stosują wobec krajowych klientów agresywne i nieetyczne formy reklamy, zachęcając perspektywą szybkich zysków do zakupu swoich produktów finansowych. Dochodzenie praw przez klientów wobec tych podmiotów jest bardzo trudne, dlatego że nie podlegają one polskiemu prawu i krajowemu nadzorcy. Nieetyczne praktyki zagranicznych firm z rynku Forex mają negatywny wpływ na wizerunek całej branży, ponieważ podważają zaufanie klientów do polskiego systemu finansowego.

 

Zobacz artykuł

 

14.07.17

Parkiet – Lewar znowu do poprawki

Izba popiera reformę mającą ograniczyć szkodliwe praktyki na rynku, ograniczyć podmioty dokonujące nadużyć, a w konsekwencji zapewnić warunki i uczciwej konkurencji krajowym domom maklerskim, działającym na podstawie licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie, w ocenie Izby, wprowadzenie jednostronnych propono­wanych obecnie ograniczeń dla krajowej branży forex z równoczesnym pominięciem działania zagranicznych pod­miotów będzie ze szkodą dla polskiego klienta i całego rynku – argumentuje IDM.

 

Zobacz artykuł

 

13.07.17

Infostrefa.com – Ograniczenia na rynku forex zaszkodzą firmom krajowym, a będą korzystne dla zagranicy – IDM

Planowane ograniczenia na rynku forex znacząco ograniczą konkurencyjność krajowej branży forex z korzyścią dla podmiotów zagranicznych, które działają w Polsce, jednak nie podlegają krajowej jurysdykcji. Podmioty zagraniczne są w głównej mierze odpowiedzialne za nadużycia na rynku, co podważa zaufanie do całego systemu i krajowej branży papierów wartościowych.

 

Zobacz artykuł

 

 

22.06.17

Polskie Radio 24 - Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych?

22 czerwca br. gośćmi audycji Pogotowie Konsumenckie w Polskim Radiu 24 byli Marek Wołos z Izby Domów Maklerskich oraz Bartosz Wyżykowski, ekspert z Biura Rzecznika Finansowego. Tematem rozmowy było bezpieczne inwestowanie oszczędności na rynkach finansowych. Jak podkreślał na naszej antenie Marek Wołos, należy pamiętać przede wszystkim o tym, by powierzać pieniądze jedynie tym firmom, które mają zezwolenie na obrót i inwestowanie funduszy.

Zobacz artykuł