Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać na stronie: http://mistrzostwapolskirk.pl/

a także:

Dokonać opłaty startowej w wysokości:

  • 100 + VAT 23% (123 zł) – do dnia 18 lutego (środa) 2015 r.
  • 200 + VAT 23% (246 zł) – od 19 lutego 2015 r. do 3 marca 2015r.

Przelewem bankowym do dnia 3 marca 2015 r. włącznie na numer rachunku bankowego Partnera Technicznego Zawodów: Tatra Holding Alior Bank 26 2490 0005 0000 45206766 0834 Przelew tytułem „Opłata startowa na Mistrzostwa Polski RK”

Rekomendacje XXI Konferencji IDM

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male