Foto Konferencja calosc


Reportaż z XVI Konferencji Izby Domów Maklerskich


Foto O konferencji W.Markiewicz

Wypowiedź: Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich o XVI Konferencji Izby Domów Maklerskich                                                                                                                                                                                   

   
Foto Panel I Rola rynku W.Slowik K.Raczkowski Z.Sokal
Panel: RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI
Wypowiedzi: prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansoweg

 Foto Panel II Unia F.Grzegorczy P.Pilat

Panel: UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W EUROPIE A ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE

Wypowiedzi: dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Piotr Piłat – Radca Ministra, Ministerstwo Finansów

     
Foto Panel II Unia W.Nagel

Panel: UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W EUROPIE A ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE

Wypowiedź: dr Wojciech Nagel, Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Foto Panel II Unia I.Sroka

Panel: UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W EUROPIE A ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE

Wypowiedź:dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

   


Foto Panel II Unia K.Waliszewski1

Panel: UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W EUROPIE A ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE
Wypowiedź: dr Krzysztof Waliszewski, Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Foto Panel III Zaufanie R.Wachala

Panel: JAK ZWIĘKSZYĆ ZAUFANIE INWESTORÓW DO POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
Wypowiedź: Robert Wąchała – Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego

   


Foto Panel IV Rozdzielenie platnosci Szymon Ozog

Panel: ROZDZIELENIE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI ANALITYCZNE I DORADCZE OD PROWIZJI MAKLERSKICH (MiFID II)
Wypowiedź: Szymon Ożóg – Managing Director, HAITONG Bank S.A., Oddział w Polsce


Foto Panel V Obligacje J.Kubas

Panel: RYNEK OBLIGACJI W POLSCE NA TLE INNYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH I ROZWINIĘTYCH
Wypowiedź: Jacek Kubas – Doradca Prezesa, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

   


Foto Panel VI Uwarunkowania regulacyjne P.Franczak P.Kuskowski

Panel: UWARUNKOWANIA REGULACYJNE DZIAŁALNOŚCI FIRM INWESTYCYJNYCH WG MIFID II

Wypowiedź: Paweł Frańczak – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Paweł Kuskowski – Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds

 
Foto Panel VII Oszczednosci

Panel: STYMULOWANIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH Z PERSPEKTYWY BUDOWANIA SILNEJ GOSPODARKI,BEZPIECZEŃSTWA FINANSÓW PUBLICZNYCH I STABILNOŚCI SYTEMU EMERYTALNEGO
Wypowiedź: Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland

 

   

 
Foto Panel VIII dostep do kapitali G.Chlopek P.Bien

Panel: CO DALEJ Z DOSTĘPEM POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW DO KRAJOWEGO KAPITAŁU
Wypowiedź: Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE S.A.; Piotr Bień – Dyrektor Biura Rynku Akcji, TFI PZU S.A.

 
Foto Gala

Uroczysta Gala z okazji 20-lecia Izby Domów Maklerskich i 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

   

 
Foto Slalom

III MISTRZOSTWA POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE

 

Rekomendacje XXI Konferencji IDM

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male