Centrum Prasowe

IDM przyjęła „Standardy w zakresie dobrych praktyk komunikacji i działań marketingowych na rynku OTC instrumentów pochodnych”

 

 

IDM PRZYJĘŁA „STANDARDY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK KOMUNIKACJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

NA RYNKU OTC INSTRUMENTÓW POCHODNYCH”

 

Izba Domów Maklerskich przyjęła „STANDARDY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK KOMUNIKACJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA RYNKU OTC INSTRUMENTÓW POCHODNYCH”. Kodeks powstał w oparciu o praktykę rynkową krajowej branży w odpowiedzi na negatywne działania podmiotów, które nie podlegają polskiej jurysdykcji i przez nieuczciwe praktyki obniżają zaufanie do całego rynku. Przyjęte przez domy maklerskie zasady mają na celu budowanie świadomości klientów poprzez praktyczne uszczegółowienie ogólnych „Wytycznych dot. świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Domy maklerskie zrzeszone w IDM są świadome jakie znaczenie dla ochrony interesów klientów ma przekazywanie rzetelnych informacji o produktach dostępnych na rynku finansowym. W trosce o ochronę polskich inwestorów przed nieuczciwymi praktykami na rynku forex przyjęliśmy „STANDARDY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK KOMUNIKACJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA RYNKU OTC”. Wprowadzenie kodeksu ma na celu edukację klientów na temat tego, jakich standardów oczekiwać od firm inwestycyjnych oferujących usługi na krajowym rynku, mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

 

STANDARDY DLA ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA

Przyjęte przez Izbę Standardy określają, w jaki sposób należy przedstawiać komunikaty o ryzyku inwestycyjnym, tak aby były one zrozumiałe. Zwracają także uwagę na umieszenie komunikatów w widocznym miejscu na stronie internetowej, wykorzystanie odpowiedniej wielkości i koloru czcionki oraz przeznaczenie określonej powierzchni reklamowej na zamieszczenie komunikatu o ryzyku (minimum 15%).

 

Dodatkowo przy formułowaniu przekazów marketingowych domy maklerskie dostosowują język przekazu, do określonego kanału komunikacji oraz jego adresatów. Dzięki temu używana w komunikatach terminologia branżowa jest adekwatna do zakładanej wiedzy potencjalnego odbiorcy. Komunikaty w masowych środkach przekazu kierowane do ogółu klientów, którzy potencjalnie nie są zainteresowani tematyką finansową, wykorzystują zrozumiałe słownictwo oraz skupiają się na cechach instrumentu finansowego, które są przystępne dla ich adresata. Co ważne, polskie firmy inwestycyjne świadomie unikają także stosowania agresywnego przekazu marketingowego oraz posługiwania się natarczywymi technikami sprzedaży do niezainteresowanych ich ofertą osób.

 

Kodeks definiuje również warunki i zasady przyznawania przez domy maklerskie zachęt i bonusów dla swoich klientów. Oferowanie świadczeń trudno osiągalnych, wręczanie wirtualnych depozytów lub opóźnianie opłat jest działaniem niezgodnym ze standardami działania polskich firm inwestycyjnych.

 

W celu weryfikacji ich poprawności, komunikaty marketingowe podlegać będą autoryzacji w wewnętrznych działach compliance. Podczas autoryzacji sprawdzane będzie, czy komunikacja marketingowa jest rzetelna, zrozumiała i nie wprowadza w błąd potencjalnych adresatów.

 

Pełna treść: Standardy w zakresie dobrych praktyk komunikacji i działań marketingowych na rynku otc instrumentów pochodnych