Centrum Prasowe

Izba Domów Maklerskich została Partnerem Instytucjonalnym Konferencji pt. „Women in Finance”

Izba Domów Maklerskich została Partnerem Instytucjonalnym Konferencji pt. „Women in Finance” organizowanej przez  CFA Society Poland i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, która obędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w godz. 9:30-16:30 na GPW w sali notowań.

Celem konferencji jest:

  • nadanie znaczenia polityce różnorodności w kontekście polskiego rynku pracy;
  • ważny głos w kwestii aktywizacji kobiet na rynku pracy;
  • promocja polityki równych szans w organizacjach oraz wśród profesjonalistów;
  • stworzenie społeczności kobiet, które wzajemnie się wspierają w ramach kariery zawodowej;
  • inauguracja badania, które będzie kontynuowane w kolejnych latach, mającego na celu monitorowanie sytuacji zawodowej kobiet w sektorze finansowym.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w panelu dyskusyjnym „Różnorodność w zatrudnieniu. To ma znaczenie” o godz. 12:30 udział weźmie Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki autorskiego badania CFA Society Poland przy wsparciu merytorycznym agencji rekrutacyjnej Antal. Zachęcamy Państwa od wypełnienia ankiety pod linkiem: http://www.surveygizmo.com/s3/3786762/f27beee66fdc

Udział w konferencji jest bezpłatny a zgłoszenia można dokonać pod adresem: http://cfasummit.pl/womeninfinance/home/index.html